Nhân sự Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Infonet giới thiệu danh sách nhân sự Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam:
Đồng chí Đặng Ngọc Tùng

Chủ tịch Tổng Liên đoàn, Bí thư

1. Đặng Ngọc Tùng - Chủ tịch Tổng Liên đoàn, Bí thư Đảng đoàn

2. Nguyễn Hòa Bình – Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng bộ Tổng Liên đoàn, Phó Bí thư Đảng đoàn

3. Mai Đức Chính – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn, Ủy viên Đảng đoàn

4. Hoàng Ngọc Thanh - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn, Ủy viên Đảng đoàn

5. Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn, Ủy viên Đảng đoàn

6. Nguyễn Văn Ngàng - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn, Ủy viên Đảng đoàn

7. Trần Văn Lý - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức Tổng Liên đoàn, Ủy viên Đảng đoàn

Tư liệu: Báo Đảng Cộng sản Việt Nam

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet