Trang 6
Chân dung ông Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12

Chân dung ông Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12

Ban Chấp hành trung ương khóa 12 vừa bầu đồng chí Nguyễn Xuân Phúc vào Bộ Chính trị khóa 12. Tại Hội nghị 14 của Ban Chấp hành Trung ương 11, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc cũng được giới thiệu vào chức danh Thủ tướng Chính phủ khóa mới.
Chân dung ông Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12

Chân dung ông Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12

Ban Chấp hành trung ương khóa 12 vừa bầu đồng chí Trần Đại Quang vào Bộ Chính trị khóa 12. Tại Hội nghị 14 của Ban Chấp hành Trung ương 11, đồng chí Trần Đại Quang cũng được giới thiệu vào chức danh Chủ tịch nước khóa mới.
Chân dung bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12

Chân dung bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12

Ban Chấp hành trung ương khóa 12 vừa bầu đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân vào Bộ Chính trị khóa 12. Tại Hội nghị 14 của Ban Chấp hành Trung ương 11, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân cũng được giới thiệu vào chức danh Chủ tịch Quốc hội khóa mới.
TP.HCM: Quận 12 có thêm một lãnh đạo “8X”

TP.HCM: Quận 12 có thêm một lãnh đạo “8X”

Sau ông Lê Trương Hải Hiếu, ông Lê Huỳnh Minh Tú đã trở thành một trong những lãnh đạo trẻ tại UBND quận 12. Ông Hiếu và ông Tú đều 35 tuổi (cùng sinh năm 1981).
Xem thêm trên infonet