Trang 6
16 Ủy viên Trung ương khóa 12 quê Hà Tĩnh

16 Ủy viên Trung ương khóa 12 quê Hà Tĩnh

Ngày 26/1, Đại hội Đảng 12 đã thông qua danh sách 200 người trúng cử Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Trong đó, có 16 Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa 12 quê Hà Tĩnh.
Chân dung ông Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12

Chân dung ông Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12

Ban Chấp hành trung ương khóa 12 vừa bầu đồng chí Nguyễn Xuân Phúc vào Bộ Chính trị khóa 12. Tại Hội nghị 14 của Ban Chấp hành Trung ương 11, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc cũng được giới thiệu vào chức danh Thủ tướng Chính phủ khóa mới.
Chân dung ông Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12

Chân dung ông Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12

Ban Chấp hành trung ương khóa 12 vừa bầu đồng chí Trần Đại Quang vào Bộ Chính trị khóa 12. Tại Hội nghị 14 của Ban Chấp hành Trung ương 11, đồng chí Trần Đại Quang cũng được giới thiệu vào chức danh Chủ tịch nước khóa mới.
Chân dung bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12

Chân dung bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12

Ban Chấp hành trung ương khóa 12 vừa bầu đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân vào Bộ Chính trị khóa 12. Tại Hội nghị 14 của Ban Chấp hành Trung ương 11, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân cũng được giới thiệu vào chức danh Chủ tịch Quốc hội khóa mới.
Xem thêm trên infonet