Nhiệm kỳ 2010-2020: Bắc Ninh hoàn thành và hoàn thành vượt mức 22/24 chỉ tiêu

ND

Năm năm qua, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đề ra, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 22/24 chỉ tiêu

Năm năm qua, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, tỉnh Bắc Ninh chịu ảnh hưởng không nhỏ của thời tiết, dịch bệnh và đặc biệt là ảnh hưởng tiêu cực của suy thoái kinh tế toàn cầu, nhưng với ý thức chấp hành nghiêm túc, vận dụng sáng tạo các chủ trương của Đảng và Nhà nước, tiếp nối, kế thừa, phát huy những kết quả đạt được của các nhiệm kỳ trước, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đề ra (hoàn thành và hoàn thành vượt mức 22/24 chỉ tiêu), nhiều chỉ tiêu thuộc nhóm dẫn đầu cả nước.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 15,7%/năm, đứng đầu các tỉnh khu  vực đồng bằng sông Hồng. Quy mô kinh tế với GRDP đứng thứ 6 toàn quốc, đạt trên 122 nghìn tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người là 106,2 triệu đồng, đứng thứ 2

Ông Nguyễn Quốc Chung, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Trong giai đoạn 2011-2015, tỉnh Bắc Ninh đã tập trung cao các nguồn lực đầu tư công (ước trên 18 nghìn tỷ đồng) cho đầu tư phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng địa phương. Rất nhiều công trình quan trọng, thiết yếu được đưa vào sử dụng và triển khai thực hiện đã tạo diện mạo mới cho tỉnh. Tiêu biểu là các công trình giao thông trọng điểm như: Cầu Bình Than, các tuyến TL 295B, 277, 279, 280, 285… cùng hàng trăm km kênh mương, các trạm bơm, kè, cống…; Các công trình hạ tầng giáo dục được đầu tư đồng bộ theo hướng hiện đại; Nhiều dự án y tế lớn và quan trọng như: Bệnh viện Đa khoa 1.000 giường, Bệnh viện Sản nhi, các Bệnh viện Đa khoa tuyến huyện… Cùng hàng loạt các công trình, dự án về hạ tầng văn hóa, thể thao, du lịch; KHCN và thông tin; tài nguyên-môi trường, cũng như các công trình quốc phòng-an ninh, chỉnh trang.

cả nước, chỉ sau tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng CNH - HĐH, đạt và vượt 13/15 tiêu chí của tỉnh công nghiệp; tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ trong cơ cấu kinh tế chiếm tới gần 95%; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 700 nghìn tỷ đồng, gấp 3,2 lần so với mục tiêu Đại hội, đứng thứ 2 toàn quốc; Bắc Ninh cũng là một trong 7 tỉnh thu hút vốn FDI cao nhất cả nước, thu hút được trên 700 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký lũy kế lên tới hơn 11,2 tỷ USD.

 

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội năm 2015 đạt 49,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 38,9% GDP gấp 2,1 lần so với năm 2010; thương mại, dịch vụ phát triển mạnh mẽ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng bình quân 17,7%/năm; xuất, nhập khẩu có bước đột phá, xuất siêu giai đoạn 2011 - 2015 đạt 13,4 tỷ USD, dự kiến kim ngạch xuất khẩu năm 2015 ước đạt gần 23 tỷ USD gấp 6,5 lần so với mục tiêu Đại hội, đứng thứ 2 toàn quốc. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng nhanh, và đứng trong nhóm 13 tỉnh, thành phố có số thu ngân sách lớn nhất cả nước.

Trồng lúa theo tiêu chuẩn Vietgap tại Quế Võ, Bắc Ninh

Nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng phát triển nhanh cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế, mở rộng diện tích lúa chất lượng cao, phát triển được hàng ngàn trang trại sản xuất kinh doanh có hiệu quả; nâng giá trị bình quân mỗi hécta canh

Ông Nguyễn Văn Hồng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn:
Trong nhiệm kỳ qua, tỉnh đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo ban hành nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích hỗ trợ trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, được cụ thể hóa thành các đề án, dự án tổ chức thực hiện; nhiều cơ chế, chính sách được ban hành, đã phát huy tác dụng, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Dự kiến đến hết năm 2015, toàn tỉnh có 35 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, số tiêu chí đạt chuẩn bình quân của tỉnh Bắc Ninh là 15,71 tiêu chí/xã, là một trong 10 tỉnh có số tiêu chí đạt cao trong cả nước.

tác năm 2015 ước đạt mức 110 triệu đồng; Bắc Ninh cũng là tỉnh có hạ tầng nông nghiệp, nông thôn đồng bộ bậc nhất cả nước với nhiều nghề truyền thống ở nông thôn được khuyến khích phát triển. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng NTM.

Chương trình xây dựng nông thôn mới tại Bắc Ninh được triển khai tích cực, hiệu quả. Đến năm 2015 số tiêu chí đạt chuẩn bình quân của tỉnh Bắc Ninh đạt 15,71 tiêu chí/xã, là một trong 10 tỉnh có số tiêu chí đạt cao nhất trong cả nước, dự kiến có 35 xã (chiếm 36,1% tổng số xã) đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2015.

Văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ; giáo dục, đào tạo có sự chuyển biến về chất, luôn đứng trong nhóm 10 tỉnh dẫn đầu toàn quốc về phong trào giáo dục và kết quả thi đại học, cao đẳng. Bắc Ninh cũng đứng đầu cả nước về tỷ lệ trường chuẩn quốc gia với 84,7% và tỷ lệ kiên cố hóa trường lớp học với 98,2%; các lĩnh vực văn hoá, văn nghệ, thông tin, thể dục, thể thao; nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ; công tác y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân có nhiều tiến bộ; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, thực hiện chính sách an sinh xã hội, các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện, giảm nghèo được chăm lo và đạt nhiều kết quả; có nhiều chính sách đi trước hoặc hỗ trợ ở mức cao hơn so với Trung ương; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,2%, là một trong 7 tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất toàn quốc.

Quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố và tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội.

 Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đạt kết quả. Bình quân nhiệm kỳ 2010 - 2015 số tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh đạt 81,8%, kết nạp được 7.145 đảng viên mới.

Hoạt động của chính quyền các cấp có nhiều đổi mới, đem lại hiệu quả thiết thực, cải cách hành chính đạt kết quả tốt, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh nhiều năm đứng trong nhóm 10 tỉnh dẫn đầu cả nước; vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân được phát huy tốt hơn; công tác thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm chỉ đạo.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua và sau gần 30 năm đổi mới đã làm thay đổi rất lớn diện mạo của tỉnh, mang lại cho Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh nhiều tiềm lực và sức mạnh mới, tạo tiền đề thuận lợi cho các bước phát triển tiếp theo và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của cả nước. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XVIII (2010 - 2015).

Tuy nhiên, một số chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XVIII đề ra chưa đạt như chỉ tiêu về tỷ lệ đô thị hóa, cơ cấu ngành dịch vụ trong tổng sản phẩm của tỉnh; kinh tế phát triển cao nhưng vẫn còn một số mặt chưa bền vững; tốc độ phát triển ngành dịch vụ, nông nghiệp còn chậm, chưa có bước đột phá; khu vực kinh tế trong nước phát triển chưa tương xứng với khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, tính cạnh tranh thấp. Tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai, tài chính vẫn xảy ra; ô nhiễm môi trường chậm được khắc phục; công tác đào tạo nghề, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng có lúc chưa kịp thời, ở một số nơi và trong một số thời điểm còn để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp, một số vấn đề xã hội bức xúc chưa được giải quyết dứt điểm; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể có đổi mới, nhưng vẫn còn một số mặt yếu kém, chưa đáp ứng tốt yêu cầu; có lúc, có nơi tổ chức đảng và đảng viên đấu tranh tự phê bình và phê bình còn hạn chế, tính nêu gương chưa cao.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet