Nhiệm kỳ 2015- 2020: Trà Vinh đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng từ 11- 12%/năm

ND

Trong 5 năm qua, tỉnh Trà Vinh đã đạt được những thành tựu quan trọng, kinh tế - xã hội có bước phát triển khá, thế nhưng vẫn còn có nhiều khó khăn, thách thức của một tỉnh có nền kinh tế thấp.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ tỉnh Trà Vinh phấn đấu đạt được những mục tiêu quan trọng: tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng từ 11 - 12%/năm; tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ trong GRDP chiếm 70%; tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2020 đạt 30%; GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2020 đạt 69 triệu đồng/người; giảm tỉ lệ hộ nghèo bình quân 2 - 2,5%/năm, tạo thêm việc làm mới cho 22.000 lao động/năm; phấn đấu đến năm 2020 có hơn 42 xã và 1 đến 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới...

Các đại biểu chào cờ, bế mạc đại hội

Để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Đại hội xác định các nhóm giải pháp: Xem công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt, mang tính quyết định; gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng với tiếp tục thực hiện tốt các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh. Trên cơ sở lấy nông nghiệp làm nền tảng để phát triển công nghiệp với những ngành mũi nhọn như chế biến, công nghiệp hỗ trợ,…Tỉnh ưu tiên huy động nguồn lực cho xây dựng kết cấu hạ tầng nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo sự chuyển biến đột phá cho lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững...

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Trà Vinh ra mắt đại hội

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Trần Trí Dũng - Bí thư tỉnh ủy Trà Vinh nhiệm kỳ 2015- 2020 nhấn mạnh: Trong 5 năm qua, tỉnh Trà Vinh đã đạt được những thành tựu quan trọng, kinh tế - xã hội có bước phát triển khá, thế nhưng vẫn còn có nhiều khó khăn, thách thức của một tỉnh có nền kinh tế thấp. Kết cấu hạ tầng còn yếu kém, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu trong hội nhập kinh tế quốc tế. Vì vậy, toàn Đảng bộ cần tăng cường đoàn kết trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ, năng động, sáng tạo và đổi mới tư duy và hành động, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet