Nhiệm kỳ 2015-2020: Đà Nẵng với mục tiêu giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại

Nguyễn Duyên

Trong nhiệm kỳ 2015- 2020, thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục gặt hái thành tựu mới, tiến gần hơn mục tiêu xây dựng một thành phố giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.

Với nền tảng được Đảng bộ và nhân dân thành phố xây dựng và phát triển trong thời gian qua, với sự nhất trí trong Đảng bộ và đồng thuận của toàn xã hội, Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng đã đề ra mục tiêu tổng quát đến năm 2020: Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, phát huy dân chủ và sức mạnh đồng thuận, huy động mọi nguồn lực xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những đô thị lớn của cả nước, là trung tâm kinh tế, văn hóa - xã hội, động lực phát triển của khu vực miền Trung - Tây Nguyên; là địa bàn giữ vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh của cả nước; phấn đấu xây dựng Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại. Với ba đột phá về phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2015 – 2020 đó là phát triển mạnh các ngành dịch vụ, nhất là du lịch, thương mại; tập trung thu hút đầu tư vào công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ và có trọng điểm; xây dựng và phát triển văn hóa, văn minh đô thị, xây dựng thành phố môi trường; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để thực hiện những mục tiêu và các bước đột phá, báo cáo cũng đưa ra thảo luận những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng tổ chức đảng và bộ máy chính quyền.

Một góc Thành phố Đà Nẵng

Về kinh tế - xã hội, thành phố tập trung phát triển kinh tế nhanh, bền vững gắn với tái cơ cấu và chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao quy mô, chất lượng tăng trưởng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh. Trọng tâm của nền kinh tế là phát triển nhanh và bề vững các ngành dịch vụ, xây dựng Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm thương mại dịch vụ, du lịch chất lượng cao, thành phố sự kiện của khu vực và cả nước. Tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật thương mại theo hướng văn minh hiện đại, tạo điều kiện để thu hút đầu tư phát triển du lịch bền vững, nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ quan trọng như tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin - truyền thông giáo dục, y tế… là những nhiệm vụ lớn để phát triển ngành dịch vụ, thương mại trong đó phát triển du lịch bền vững được coi như là một ngành kinh tế mũi nhọn.

Tập trung phát triển các ngành công nghiệp theo hướng hiện đại với việc hoàn thành cơ bản kết cấu hạ tầng và có cơ chế chính sách đặc biệt thu hút đầu tư vào khu công nghệ cao, công nghệ thông tin tập trung, công viên phần mềm; khuyến khích phát triển ngành công nghiệp phụ trợ, các sản phẩm chủ lực để nâng cao lợi thế cạnh tranh và tạo ra giá trị gia tăng cao.

Tăng cường nguồn lực đầu tư để phát triển Đà Nẵng thành một trung tâm kinh tế biển, phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế biển, khai thác bền vững có hiệu quả tài nguyên biển đảo gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo cũng là vấn đề được đặt ra nhấn mạnh trong phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ này. Theo đó,  thành phố sẽ tập trung đầu tư nâng cấp  cả về quy mô và chất lượng hệ thống cảng biển, phát triển cảng Đà Nẵng trở thành cảng tổng hợp quốc gia và khu vực đạt mức tăng 8-10%/năm, sản lượng năm 2020 đạt 10 triệu tấn.

Tiếp tục đổi mới, quản lý lành mạnh hệ thống tài chính, rà soát lại khả năng thu ngân sách để có biện pháp thu phù hợp đi đôi với nuôi dưỡng tạo nguồn thu ổn định, bền vững; phấn đấu  tổng thu ngân sách nhà nước tăng bình quân từ 5-8%, đến năm 2020 thu nội địa đạt khoảng 15.000 tỷ đồng.

Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quy hoạch và quản lý đô thị; tiếp tục đầu tư phát triển nhanh, đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng văn minh hiện đại có môi trường sống tốt. Theo quy hoạch, thành phố sẽ phát triển không gian đô thị theo hướng mở rộng về phía đông bắc, phía tây và tây nam thành phố; quy hoạch các trung tâm chuyên ngành, khu vực lõi trung tâm thành phố, tạo nền tảng hình thành đô thị hiện đại hài hòa, tạo các điểm nhấn đa dạng về cảnh quan. Cùng với đó là triển khai các công trình, dự án đã được xác định trong Nghị quyết 33, kết luận 75 của Trung ương như Trung tâm Hội nghị quốc tế (phục vụ tuần lễ APEC 2017), nâng cấp sân bay quốc tế Đà Nẵng, di dời ga Đà Nẵng, đường cao tốc Đà Nẵng –Quảng Ngãi, La Sơn - Túy Loan, mở rộng quốc lộ 14B…

Cùng với phát triển kinh tế, thực hiện linh hoạt đồng bộ các cơ chế chính sách; tăng cường các nguồn lực cho đầu tư phát triển trong, nhiệm kỳ tới, thành phố cũng tập trung phát triển các lĩnh vực văn hóa-xã hội, xây dựng văn hóa văn minh đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; bảo đảm giữ vững an ninh quốc phòng, ổn định chính trị và tật tự an toàn xã hội.

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới. Xây dựng chính quyền các cấp trong sách vững mạnh; nâng cao năng lực tổ chức thực hiện và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh cải cách tư pháp, thanh tra, phòng chống tham nhũng; phát huy dân chủ, cũng cố khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: " Tôi tin tưởng rằng, Đảng bộ và nhân dân thành phố Đà Nẵng phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, luôn luôn hoàn thành thắng lợi các mục tiêu,, nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố sẽ đề ra, xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại."

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet