Nhiệm kỳ 2015-2020: Nông nghiệp tỉnh Hà Nam phát triển toàn diện

Nguyễn Duyên

Năm năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nông nghiệp Hà Nam có bước phát triển khá toàn diện với nhiều mô hình tổ chức sản xuất, liên kết chuỗi giá trị có hiệu quả.
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2015- 2020 đã đánh giá: Trong nhiệm kỳ qua, nông nghiệp phát triển khá toàn diện với nhiều mô hình tổ chức sản xuất, liên kết chuỗi giá trị có hiệu quả; hạ tầng nông nghiệp, nông thôn được đầu tư nâng cấp, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc; đời sống nông dân được cải thiện. Xây dựng, triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, tăng sản lượng và giá trị trên một đơn vị diện tích canh tác, góp phần đảm bảo an ninh lương thực, ổn định đời sống nhân dân, chuyển dịch lao động từ lĩnh vực nông nghiệp sang lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ.

Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản 5 năm qua đạt 10.009 tỷ đồng

Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản (giá SS1994) 5 năm đạt 10.009 tỷ đồng, tăng bình quân 1,57%/năm. Tỷ trọng chăn nuôi - thủy sản trong nội bộ ngành tăng từ 44,4% năm 2010 lên 49,1% năm 2015. Tập trung huy động, lồng ghép các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới; đã huy động được gần 5.912 tỷ đồng, bình quân tăng 23%/năm. Đến 31/7/2015, toàn tỉnh đã làm được 1.803 km đường giao thông thôn, xóm; trên 814 km nền đường trục chính nội đồng; kiên cố hóa 45,5 km kênh mương; nâng cấp, xây dựng mới 2.002 phòng học; 294 nhà văn hóa thôn, xóm; 100% xã đạt chuẩn về nhà ở; 90% hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch và nước hợp vệ sinh… Phấn đấu đến hết năm 2015, toàn tỉnh có 25 - 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới, không còn xã đạt dưới 12 tiêu chí, thu nhập khu vực nông thôn đạt 29 triệu đồng/người, gấp 2,23 lần so với năm 2010.

Đưa cơ giới vào sản xuất trên đồng ruộng trên Hà Nam

Đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp

Nhằm hỗ trợ quá trình công nghiệp hóa nông nghiệp, trong thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành chính sách hỗ trợ mua máy cơ giới hóa áp dụng vào sản xuất nông nghiệp cho tập thể, cá nhân, hộ gia đình. Do đó, đã nâng mức độ cơ giới hóa khâu làm đất lên trên 80%. Cùng với đó, tỉnh cũng chỉ đạo ngành nông nghiệp tích cực nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất, góp phần giảm sức lao động và tăng sản lượng, giá trị trên một đơn vị diện tích canh tác, từng bước chuyển dịch lao động từ lĩnh vực nông nghiệp sang lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ. (Tỷ lệ lao động nông nghiệp bình quân giai đoạn 2011 – 2015 còn 51,8%, giảm 8,3% so với giai đoạn 2006 – 2010).

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm Vùng chăn nuôi bò sữa bền vững tỉnh Hà Nam tại xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên

Thực hiện có hiệu quả nhiều mô hình, đề án.

Để nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, trong nhiệm kỳ, tỉnh đã ban hành và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ gắn với các đề án: chăn nuôi lợn trên nền đệm lót sinh học, trồng nấm, cây vụ đông, cánh đồng mẫu, dồn đổi ruộng đất nông nghiệp, mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị trong cung ứng thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi bò sữa, tích tụ ruộng đất để sản xuất rau quả chất lượng cao. Đến 31/7/2015, đã xây dựng, triển khai thực hiện 4.552 mô hình nuôi lợn bằng công nghệ đệm lót sinh học; 997 mô hình trồng và nhân giống nấm ăn; 3 doanh nghiệp cung ứng 36.807 tấn thức ăn cho các hộ chăn nuôi theo mô hình liên kết 4 nhà trong cung ứng thức ăn chăn nuôi; trên 55.700 hộ dân được Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho vay 8.700 tỷ đồng để phát triển sản xuất, dịch vụ; tổng đàn bò sữa trên địa bàn tỉnh có 1.650 con; cơ bản hoàn thành dồn đổi ruộng đất nông nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh; quy hoạch 17 vùng nông nghiệp chất lượng cao với diện tích trên 1.100 ha để triển khai tích tụ ruộng đất, thu hút doanh nghiệp đến từ các nước nông nghiệp phát triển (Nhật Bản, Israel), doanh nghiệp lớn trong nước; triển khai thí điểm mô hình trồng cây hàng hóa ứng dụng công nghệ cao, quy mô lớn, tập trung. Thực hiện chuyển đổi một phần đất lúa sang trồng cây hàng hóa có giá trị kinh tế cao, trồng cỏ, ngô phục vụ chăn nuôi bò sữa.

Cánh đồng trồng cỏ, trồng ngô áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước tại xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên

Hoàn thành dồn đổi ruộng đất nông nghiệp và đã quy hoạch 17 vùng nông nghiệp chất lượng cao.

Không dừng lại ở việc hoàn thành dồn đổi ruộng đất nông nghiệp từ ô thửa nhỏ thành ô thửa lớn, tỉnh cũng đã chỉ đạo ngành chức năng quy hoạch 17 vùng nông nghiệp chất lượng cao (thuộc 19 xã ven sông Châu) với diện tích trên 1.100 ha để triển khai tích tụ ruộng đất, thu hút doanh nghiệp đến từ các nước nông nghiệp phát triển như Nhật Bản, Israel và doanh nghiệp lớn trong nước đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Bước đầu đã triển khai thí điểm mô hình trồng cây hàng hóa ứng dụng công nghệ cao, quy mô lớn, tập trung tại xã Phù Vân (TP Phủ Lý) và xã Nhân Khang (huyện Lý Nhân). Đồng thời, thực hiện chuyển đổi một phần đất lúa sang trồng cây hàng hóa có giá trị kinh tế cao, trồng cỏ, ngô phục vụ chăn nuôi bò sữa.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Hà Nam sẽ tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng, chuyển dịch mạnh lao động nông nghiệp sang lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ. Phấn đấu đưa giá trị sản xuất nông nghiệp (theo giá so sánh 2010) tăng bình quân 4%/năm, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân nông thôn.

Ông Nguyễn Quốc Đạt, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hà Nam:

Để đạt được các mục tiêu nhiệm kỳ 2015-2020 cần tập trung thực hiện 6 giải pháp gồm: Một là, xây dựng, hoàn thiện quy hoạch phát triển nông nghiệp. Tập trung đẩy mạnh tích tụ ruộng đất để thu hút đầu tư, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất rau, củ, quả đạt tiêu chuẩn hữu cơ tại 17 vùng đã quy hoạch. Tạo điều kiện đầu tư chăn nuôi tập trung theo hướng công nghiệp, hiện đại bên cạnh phát triển chăn nuôi nông hộ. Hai là, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Chọn giống mới để chuyển đổi từ đất không trồng được lúa sang trồng rau, củ, quả có giá trị kinh tế cao. Ba là, tiếp tục bố trí kinh phí đầu tư cho cơ sở hạ tầng nông thôn để cơ giới hóa ngày một phục vụ tốt hơn cho sản xuất đại trà. Bốn là, từng bước chuyển đổi mô hình sản xuất, doanh nhân hóa chủ thể nông dân và xây dựng HTX kiểu mới đủ năng lực trình độ quản lý như một doanh nghiệp. Ban hành cơ chế chính sách khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi thu hút doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Năm là, thực hiện có hiệu quả chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tập huấn, đào tạo nông dân thành công nhân nông nghiệp. Sáu là, xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy, hỗ trợ phát triển nông nghiệp một cách minh bạch, công khai, phát huy dân chủ trong nông thôn.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet