Nhiệm kỳ 2015-2020, tuổi trẻ Thủ đô xác định vai trò xung kích

Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Thành đoàn Hà Nội

Lịch sử phát triển hơn 1000 năm của Thăng Long - Hà Nội đã chứng minh: ở bất cứ thời kỳ nào, thanh niên Hà Nội luôn là lực lượng nòng cốt xung kích trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Thủ đô và đất nước.

Với nhiệm vu xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Thành Đoàn Hà Nội đã tích cực, chủ động tham gia cùng với chính quyền và các đoàn thể địa phương tổ chức nhiều hoạt động phong phú dành cho thanh niên chuẩn bị nhập ngũ và bộ đội xuất ngũ.

Trước những vấn đề thời sự trong và ngoài nước có tác động đến thanh niên như sự kiện giàn khoan Hải Dương 981, chủ quyền biên giới lãnh thổ...Thành đoàn đã thành lập nhiều tổ công tác đặc biệt, tổ công tác thăm dò dư luận xã hội...phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong việc nắm bắt tình hình đoàn viên thanh niên ngay tại các nhà trường, các địa điểm, khu vực nhạy cảm như Đại sứ quán Trung Quốc, vườn hoa Lê-nin, Tượng đài Lý Thái Tổ...; tổ chức đấu tranh trực tiếp chống lại luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên các trang mạng xã hội; huy động nhiều lực lượng đoàn viên thanh niên đối ứng sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi cần thiết.

Thanh niên tình nguyện trong chiến dịch Tiếp sức mùa thi

Những năm qua, vai trò xung kích của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thủ đô được phát huy mạnh mẽ. Thành quả đó đã viết tiếp những trang sử vẻ vang gần 85 năm phấn đấu, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Có được những kết quả trên là do thanh niên Thủ đô luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thành công của sự nghiệp xây dựng CNXH; biết kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh, không ngừng đổi mới để xây dựng Đoàn thực sự vững mạnh, thống nhất về nhận thức, tổ chức và hành động. Các cấp bộ Đoàn đã có nhiều chủ trương, giải pháp để thực hiện tốt chức năng trường học xã hội chủ nghĩa của tuổi trẻ; xác định nội dung các phong trào hành động cách mạng sát với thực tiễn cuộc sống, đáp ứng đúng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, phù hợp với lợi ích chính đáng, hợp pháp và khao khát cao đẹp của thanh niên; thường xuyên đổi mới phương thức, đa dạng hoá công cụ giáo dục thanh, thiếu niên, trong đó chú trọng thông qua các phong trào hành động cách mạng để giúp thanh, thiếu niên hiểu và quyết tâm hành động vì mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, của Đoàn. Đồng thời, các cấp bộ Đoàn đã thường xuyên chủ động nghiên cứu tình hình, định hướng giá trị và tư tưởng cho thanh niên; quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của thanh, thiếu niên; chủ động tham mưu với cấp uỷ, chính quyền, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, lực lượng để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển toàn diện của thanh, thiếu niên.

Thanh niên tình nguyện tiếp sức người bệnh tại viện K Trung ương

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong thời gian qua còn gặp một số hạn chế bởi những nguyên nhân như sau: Tỷ lệ thu hút, tập hợp thanh niên chưa cao, đặc biệt là ở khu vực địa bàn dân cư; vai trò, tầm ảnh hưởng của tổ chức Đoàn - Hội đối với thành phần thanh niên chậm tiến (nghiện ma túy, mắc tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật...) còn chưa rõ nét; tỷ lệ thanh thiếu niên vi phạm pháp luật còn khá cao; các nguồn lực đầu tư, hỗ trợ cho hoạt động Đoàn còn hạn chế; việc nắm bắt và định hướng thanh niên trước những diễn biến tư tưởng, tình cảm, lối sống có lúc còn chưa kịp thời; việc cụ thể hóa các phong trào hành động cách mạng tại không ít cơ sở đoàn còn chậm, thiếu sáng tạo nên kết quả triển khai chưa như mong muốn; chương trình Rèn luyện đoàn viên triển khai trong thực tế còn lúng túng, đối phó, chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra; nội dung, hình thức hoạt động của chi đoàn và hoạt động của đoàn cơ sở chưa hấp dẫn, chưa thực sự thu hút thanh niên; có nơi, có chỗ đội ngũ cán bộ đoàn còn thiếu và yếu về nghiệp vụ, kỹ năng, tinh thần trách nhiệm; một số ít quá tuổi theo quy định, không còn tâm huyết và động lực phấn đấu; Công tác phát triển tổ chức đoàn, hội trong các khu vực doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước gặp nhiều khó khăn, không đạt chỉ tiêu đề ra...

Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI, giai đoạn 2015 - 2020 với chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng Thủ đô phát triển nhanh, bền vững”, đặt ra trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có những biến đổi sâu sắc, thời cơ và thách thức đan xen. Do đó, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đại hội, đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu và quyết tâm cao của toàn thể Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thủ đô trong đó có thanh niên với tư cách là “lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Thủ đô và đất nước”. Thời gian tới, các cấp bộ Đoàn toàn Thành phố sẽ tập trung thực hiện tốt những vấn đề cơ bản sau:

Một là, các hoạt động của Đoàn cần cụ thể hóa được tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, bám sát các nhiệm vụ chính trị của Thủ đô, nhất là trong phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền, củng cố quốc phòng, an ninh. Chủ động, xung kích trong việc tham mưu, thực hiện những khâu khó, việc mới để phát huy khả năng sáng tạo của tuổi trẻ.

Hai là, tăng cường giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thủ đô và đất nước. Trong đó đặc biệt tập trung quan tâm đến đối tượng thanh niên chậm tiến (vi phạm pháp luật, mắc tệ nạn xã hội...), thanh niên tôn giáo, thanh niên dân tộc thiểu số.

Ba là, tổ chức có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng, các phong trào thi đua nhằm mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp, đoàn kết, hỗ trợ thanh niên, trong đó đẩy mạnh các sân chơi học thuật, phong trào học tập, nghiên cứu khoa học và quan tâm tìm kiếm, tạo việc làm cho thanh niên.

Để kế thừa xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc, thanh niên Hà Nội đã đang và sẽ tiếp tục ra sức học tập, trau dồi lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; ra sức thi đua rèn đức, luyện tài để xây dựng một thế hệ thanh niên tiên tiến, xứng tầm đòi hỏi của đất nước và thời đại; phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến - anh hùng của Thăng Long xưa - Hà Nội nay; truyền thống của người Hà Nội thanh lịch, văn minh; truyền thống của tổ chức Đoàn - nơi khởi xướng nhiều phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ cả nước, tiếp tục phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Thủ đô trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Thành phố như lời Bác Hồ căn dặn: “Đối với mọi công tác, thanh niên Thủ đô phải làm gương mẫu cho thanh niên cả nước”.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet