Nhiều cơ hội học bổng đi học tại nước ngoài năm 2015

Thanh Hùng

Bộ GDĐT vừa thông báo về việc tuyển sinh đi học tại nước ngoài theo các chương trình học bổng trong khuôn khổ Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và một số nước.

Căn cứ chỉ tiêu học bổng Chính phủ Cộng hòa Bê-la-rút cấp cho Việt Nam và Thông tư số 01/2013/TT-BGDĐT ngày 29/01/2013 của Bộ GDĐT về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài, Bộ GDĐT thông báo tuyển sinh đi học tại Bê-la-rút với tổng số 08 học bổng. 

Bao gồm 1 học bổng đào tạo trình độ đại học, 2 học bổng đào tạo trình độ tiến sĩ và 5 học bổng thực tập sinh chuyên ngành.

Về thời gian đào tạo: Chương trình đại học (cử nhân hoặc kỹ sư, chuyên gia): 05-6 năm học (bao gồm 01 năm học dự bị tiếng);

Chương trình tiến sĩ: 03 năm (các ứng viên phải thông thạo tiếng Bê-la-rút hoặc tiếng Nga);

Chương trình thực tập sinh: từ 06 tháng đến 01 năm.

Dự kiến ứng viên trúng tuyển sẽ lên đường đi học trong tháng 9 hoặc tháng 10/2015.

Chính phủ Bê-la-rút miễn học phí và cấp học bổng hàng tháng theo mức quy định của Chính phủ Bê-la-rút đối với lưu học sinh học bổng Hiệp định. Chính phủ Việt Nam cấp vé máy bay một lượt đi và về, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa, bảo hiểm y tế và cấp bù sinh hoạt phí hàng tháng cho toàn khóa học theo chế độ hiện hành.

Mọi thông tin về đối tượng và điều kiện dự tuyển, hồ sơ, lệ phí dự tuyển mời theo dõi chi tiết tại đây TBTS_Bela_Chuan.pdf

Cũng theo diện Hiệp định hợp tác giáo dục, Bộ GDĐT cũng thông báo tuyển sinh đi học tại U-crai-na năm 2015 với tổng số 34 học bổng. Bao gồm 24 học bổng đào tạo trình độ đại học và/hoặc thạc sĩ; 10 học bổng đào tạo trình độ tiến sĩ theo các chuyên ngành: kĩ thuật, kinh tế và khoa học xã hội.

Về thời gian đào tạo: Chương trình đại học: 03-4 năm học. Chương trình thạc sĩ: 02 năm học (không bao gồm 01 năm học dự bị tiếng U-crai-na hoặc tiếng Nga tại U-crai-na đối với ứng viên chưa có ngoại ngữ).

Chương trình tiến sĩ: 03 năm. Học bổng tiến sĩ chỉ dành cho ứng viên đã tốt nghiệp đại học, thạc sĩ tại U-crai-na.

Trường hợp đi học đại học, thạc sĩ nếu chưa có ngoại ngữ ứng viên phải tự thu xếp học phí 01 năm học dự bị tiếng. Dự kiến ứng viên trúng tuyển sẽ lên đường đi học trong tháng 9 hoặc tháng 10/2015.

Chính phủ U-crai-na miễn học phí cho thời gian học chuyên ngành và cấp học bổng hàng tháng theo mức quy định của Chính phủ U-crai-na đối với lưu học sinh học bổng Hiệp định. Chính phủ Việt Nam cấp vé máy bay một lượt đi và về, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa, bảo hiểm y tế và cấp bù sinh hoạt phí hàng tháng cho toàn khóa học theo chế độ hiện hành.

Ứng viên không được tự ý thay đổi ngành học, cơ sở đào tạo đã đăng ký dự tuyển trong bất kỳ trường hợp nào trừ trường hợp Bộ Giáo dục và Khoa học, Thanh niên và Thể thao U-crai-na, cơ sở đào tạo U-crai-na và Đại sứ quán Việt Nam tại U-crai-na có thông báo bằng văn bản do điều kiện khách quan cơ sở đào tạo không đáp ứng được về Giáo sư hướng dẫn hoặc không có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nguyện vọng mà ứng viên đã đăng ký.         

Mọi thông tin về đối tượng và điều kiện dự tuyển, hồ sơ, lệ phí dự tuyển mời theo dõi chi tiết tại đây TBTS_Ukr_chuan.pdf

Bộ GDĐT cũng thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan năm 2015 với tổng số có 3 học bổng đào tạo trình độ đại học.

Thời gian đào tạo: 05 năm học, bao gồm 01 năm học dự bị tiếng Nga và thời gian học chương trình đại học chuyên ngành. Dự kiến ứng viên trúng tuyển sẽ lên đường đi học trong tháng 9 hoặc tháng 10/2015.

Ứng viên trúng tuyển sẽ được Chính phủ Ca-dắc-xtan cấp học bổng bao gồm học phí, bảo hiểm y tế và bố trí chỗ ở trong ký túc xá phù hợp với quy định hiện hành của Ca-dắc-xtan đối với lưu học sinh học bổng Hiệp định. Chính phủ Việt Nam cấp vé máy bay một lượt đi và về, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa và cấp bù sinh hoạt phí hàng tháng theo chế độ hiện hành.

Ứng viên không được tự ý thay đổi ngành học, cơ sở đào tạo đã đăng ký dự tuyển trong bất kỳ trường hợp nào trừ trường hợp Bộ Giáo dục Ca-dắc-xtan, cơ sở đào tạo Ca-dắc-xtan và Đại sứ quán Việt Nam tại Ca-dắc-xtan có thông báo bằng văn bản cơ sở đào tạo không có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nguyện vọng ứng viên đã đăng ký.  

Mọi thông tin về đối tượng và điều kiện dự tuyển, hồ sơ, lệ phí dự tuyển mời theo dõi chi tiết tại đây TBTS_chuan.pdf                                                          

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet