Nhiều cuộc họp quan trọng sẽ diễn ra tại SOM 3

Nguyễn Nam

Từ 18 - 30/8/2017, tại Thành phố Hồ Chí Minh, sẽ diễn ra Hội nghị lần thứ ba các quan chức cao cấp APEC (SOM 3) và các cuộc họp liên quan.
Đại diện Ban tổ chức thông tin về hội nghị đến các phóng viên tại TP.HCM.

Đây là hội nghị SOM thứ tư kể từ đầu năm APEC 2017 và là đợt hội nghị lớn thứ ba của Năm APEC. SOM 3 bao gồm 75 cuộc họp, hội thảo, đối thoại… của các ủy ban, nhóm công tác APEC trên nhiều lĩnh vực khác nhau: tự do hóa thương mại và đầu tư, thuận lợi hóa kinh doanh, kinh tế mạng, phát triển bao trùm về kinh tế, tài chính và xã hội, tăng trưởng chất lượng, doanh nghiệp nhỏ và vừa, khoa học, công nghệ và sáng tạo, chống tham nhũng, y tế, ứng phó tình trạng khẩn cấp, cải cách cơ cấu, nâng cao năng lực tham gia hội nhập kinh tế…

Trong dịp này, các đại biểu APEC sẽ tiếp tục thúc đẩy triển khai các chương trình, kế hoạch hợp tác dài hạn trên các lĩnh vực then chốt hướng tới triển khai ngày càng cụ thể 4 ưu tiên của Năm APEC 2017 cũng như mục tiêu dài hạn của APEC về tự do hóa, thuận lợi hóa thương mại và đầu tư trong khu vực.

Các Ủy ban, Nhóm công tác của APEC cũng sẽ thảo luận hướng các văn kiện trình các Bộ trưởng APEC thông qua, tạo cơ sở để chuẩn bị nội dung và chương trình của Tuần lễ Cấp cao vào tháng 11/2017 tại thành phố Đà Nẵng.

Chủ tịch SOM APEC 2017 Bùi Thanh Sơn – Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao sẽ chủ trì Hội nghị SOM (ngày 29-30/8); Cuộc họp Nhóm Bạn của Chủ tịch về kết nối (ngày 26/8); Hội thảo về phát triển bao trùm về kinh tế, tài chính và xã hội (ngày 28/8); và Phiên kết luận của Đối thoại cấp SOM về RTAs/FTAs (ngày 27/8).

Trong khi đó Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến sẽ chủ trì Cuộc họp cao cấp APEC lần thứ 7 về Y tế và Kinh tế (ngày 23/8).

Ngoài ra tám Bộ, cơ quan Việt Nam sẽ trực tiếp chủ trì hoặc đảm nhiệm vai trò Chủ tịch, Phó Chủ tịch các ủy ban/nhóm công tác của APEC, bao gồm:

Bộ Công Thương (Ủy ban thương mại và đầu tư – CTI, Ủy ban Hợp tác kinh tế kỹ thuật - SCE, Đối thoại công nghiệp ô-tô – AD, Đối thoại về hóa chất – CD; Ủy ban quản lý ngân sách); Bộ Ngoại giao (Cơ quan hỗ trợ chính sách APEC – PSU); Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Nhóm chuyên gia về đầu tư – IEG); Bộ Tài chính (Nhóm công tác về thủ tục hải quan -SCCP); Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Nhóm công tác về ứng phó tình trạng khẩn cấp - EPWG); Bộ Y tế (Nhóm công tác về y tế - HWG); Thanh tra Chính phủ (Nhóm công tác về phòng chống tham nhũng - ACTWG). Bộ Khoa học và Công nghệ (Nhóm công tác Tiêu chuẩn và hợp chuẩn - SCSC);

Cũng trong dịp này, từ ngày 21-25/8/2017, tại thành phố Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ chủ trì tổ chức Tuần lễ An ninh lương thực trong đó điểm nhấn là Đối thoại chính sách cao cấp về An ninh lương thực và nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Theo thống kê, đến nay có khoảng 2100 đại biểu quốc tế và trong nước đã đăng ký tham dự, đại diện 21 nền kinh tế thành viên, Hội đồng tư vấn doanh nghiệp APEC (ABAC), các tổ chức quan sát viên của APEC (ASEAN, PECC, PIF) cùng đại diện một số tổ chức quốc tế và khu vực, giới doanh nghiệp và học giả quốc tế.

Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) đã trải qua 27 năm hình thành và phát triển kể từ 1989. Hiện APEC tiếp tục khẳng định vai trò là cơ chế hợp tác, liên kết kinh tế hàng đầu ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương, tập trung vào 3 trụ cột hợp tác chính là: Tự do hóa thương mại và đầu tư; Thuận lợi hoá kinh doanh; và Hợp tác kinh tế - kỹ thuật.

APEC hoạt động theo nguyên tắc cùng lợi, đồng thuận, tự nguyện và không ràng buộc. Kể từ khi thành lập, APEC đã trải qua 4 đợt mở rộng và hiện có 21 nền kinh tế thành viên, hội tụ các nền kinh tế lớn nhất thế giới, đại diện khoảng 39% dân số thế giới, đóng góp 57% GDP và 49% thương mại toàn cầu.

Hợp tác APEC tập trung vào các lĩnh vực kinh tế và thương mại, nên các thành viên APEC tương tác với nhau với tư cách là những thực thể kinh tế. Do đó, thành viên của APEC được gọi là “nền kinh tế thành viên”, thay vì “nước thành viên”;  Lãnh đạo Cấp cao của các nền kinh tế thành viên được gọi chung là các “nhà Lãnh đạo kinh tế”.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet