Nhiều đảng trong ASEAN lên tiếng ủng hộ chúng ta trong vấn đề Biển Đông

Trần Huệ - Lê Hiền

Đó là một nội dung trong Báo cáo về hoạt động đối ngoại của Đảng nhiệm kỳ qua do ông Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương trình bày tại Đại hội Đảng 12 sáng nay 22/1.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ các đại biểu dự Đại hội Đảng 12. (Ảnh: TTXVN)

Theo Báo cáo về hoạt động đối ngoại của Đảng, chúng ta có quan hệ với các đảng cầm quyền tham chính, đây là khâu đột phá nhiệm kỳ qua. Đến nay Việt Nam có quan hệ với 59 đảng cầm quyền và 38 đảng tham chính tại các nước, trong đó có các nước ASEAN và các nước lớn, các đối tác quan trọng. Họ có tiếng nói quan trọng trên chính trường các nước, quan hệ với các chính đảng này góp phần tạo điều kiện quan trọng hỗ trợ hợp tác song phương của Việt Nam với các nước.

Theo đó, sự khác biệt ý thức hệ không còn là quan trọng trong quan hệ của đảng ta với các nước trên thế giới. Các đảng và chính giới các nước ngày càng hiểu chúng ta hơn, công nhận thể hiện vai trò lãnh đạo của đảng ta, mong muốn quan hệ với đảng ta, tôn trọng thể chế chính trị của ta và mong muốn quan hệ lâu dài với nước ta.

Đảng ta cũng tham gia tích cực có trách nhiệm với diễn đàn đa phương thế giới, các sự kiện, các chính đảng tham gia thảo luận giải quyết các vấn đề quốc tế, góp phần tạo uy tín cho đảng ta, giúp chúng ta vận động các vấn đề quốc tế khi chúng ta có nhu cầu, nhất là vấn đề Biển Đông. Việc này cũng là cơ hội để đảng ta tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, để đảng ta tham khảo học hỏi làm giàu tri thức nâng cao năng lực quản lý lãnh đạo của đảng.

Tại Đại hội Đảng 12, chúng ta đã nhận được 170 thư điện của các chính đảng, các tổ chức quốc tế chúc mừng Đại hội. Đây là nguồn động viên to lớn với Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nhiệm kỳ qua hoạt động đối ngoại của Đảng đã đóng góp vào thành tựu chung phát triển đất nước. Tổng Bí thư và các vị lãnh đạo cao cấp đã có các chuyến thăm quan trọng tới các nướ. Hoạt động này đóng vai trò hết sức quan trọng và mang tầm chiến lược tạo sự đột phá, đưa quan hệ đối tác vào chiều sâu, nâng cao vị thế đảng ta, mở ra quan hệ hợp tác rộng lớn hơn cho đất nước.

Trong nhiệm kỳ qua Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 22 về hợp tác quốc tế. Đây là nội dung rất quan trọng đẩy mạnh hoạt động đối ngoại của Đảng.

Bên cạnh đó, sự phối hợp đối ngoại của Đảng, Nhà nước, quốc phòng an ninh, đối ngoại nhân dân ngày càng chặt chẽ hiệu quả hơn.

Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, đối ngoại nhân dân ngày càng có vai trò quan trọng đối với lợi ích đất nước và chủ quyền quốc gia.

Thực tế đó chỉ ra rằng chúng ta phải nỗ lực hơn nữa, chủ động hơn nữa, dự báo tốt hơn nữa để không bị động trong mọi tình huống, góp phần xứng đáng xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet