Nhiều đơn vị Hải quan thu nộp ngân sách vượt trên 50% kế hoạch

Hải Yến

Tính đến ngày 06/6/2016, toàn ngành Hải quan đã thu được 106.026,649 tỷ đồng. Trong đó có nhiều đơn vị có số thu nộp ngân sách Nhà nước vượt trên 50% kế hoạch được giao.

Số liệu từ Hải quan cho thấy, tính đến ngày 06/6/2016, toàn ngành Hải quan đã thu được 106.026,649 tỷ đồng, bằng 39,27 %  trên tổng số thu NSNN được giao năm 2016.

Trong số đó có, một số đơn vị có số thu vượt trên 50%) so với kế hoạch được giao trong năm2016.

Cao nhất là Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam với số thu được 2.359 tỷ đồng, đạt 51,27% so với kế hoạch.

Tiếp theo là các đơn vị gồm: Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa đã thu được 1.770 tỷ đồng, đạt 61,04% so với kế hoạch. Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên - Huế đến nay đã thu được 176,5 tỷ đồng, đạt 64,17% so với kế hoạch. Cục Hải quan tỉnh Đắc Lắc đã thu được 113,3 tỷ đồng, đạt 61,23% so với kế hoạch.

Đặc biệt, Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam thu thuế xuất nhập khẩu tăng 25% so với cùng kỳ năm 2015. Dự kiến đến cuối năm 2016, Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam sẽ sớm hoàn thành và phấn đấu thu nộp NSNN vượt chỉ tiêu được giao.

Có thể nói với các đơn vị Hải quan có địa bàn, khu vực hoạt động nhỏ, hạn chế, để đạt được số thu đến thời điểm 06/6/2016 vượt trên 50% là một nỗ lực rất lớn.

Được biết năm 2016, Chính phủ và Bộ Tài chính giao cho ngành Hải quan về dự toán thu ngân sách nhà nước(NSNN) là 270 nghìn tỷ đồng, tăng hơn so với năm 2015 là 10 nghìn tỷ đồng.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet