Nhiều đồng bào DTTS ở Pleiku được cấp cây giống cafe

Nguyễn Nụ

Ngày 17/7, Phòng kinh tế TP. Pleiku – Gia Lai tổ chức cấp hơn 340.000 cây cà phê giống TRS1 cho 799 hộ nông dân ở 3 xã Gào, Chư Á, Ia Kênh. Đây là 3 xã có nhiều đồng bào DTTS trên địa bàn Pleiku
Người dân được nhận cây giống

Toàn bộ số cây cà phê trên với tổng giá trị là hơn 1,2 tỷ đồng được lấy từ nguồn ngân sách Thành phố cấp trong chương trình tái canh 300 ha cà phê của 3 xã nói trên.

Đây là việc làm thiết thực nhằm giúp nông dân nâng cao khả năng sản xuất, cạnh tranh và tăng thu nhập, hướng đến mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Theo bà Phan Thị Hoài Thương - chuyên viên Phòng Kinh tế TP. Pleiku, trong 5 năm thực hiện chương trình tái canh cà phê trên địa bàn, đã có hàng ngàn hộ được hỗ trợ giống. Trong đó có nhiều hộ dân đã đạt được năng suất 6,5 tấn nhân/ha.

“Chương trình này giúp kiểm soát được giống cây trồng, ngăn ngừa tốt sâu bệnh, nâng cao năng suất, dẫn đến thu nhập của người dân sẽ tăng lên”, bà Thương nói.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet