“Nhiều Giám đốc Sở, Vụ trưởng không nắm rõ nội dung quản lý nhà nước"

Minh Thư

“Rất nhiều Giám đốc Sở, Vụ trưởng không nắm rõ về những nội dung quản lý Nhà nước. Đề án thì rất dài nhưng hỏi mấy vấn đề quản lý nhà nước thì không nắm rõ, rất lơ mơ…”.

Phát biểu tại phiên họp thứ 38, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 11/5, ĐBQH Nguyễn Đình Quyền (Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội) cho rằng bộ máy hành chính nhà nước, cải cách hành chính là "nguyên nhân của mọi nguyên nhân".

ĐBQH Nguyễn Đình Quyền: Vấn đề năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý là điều đáng báo động. (Ảnh: Minh Thư)

Theo ĐB Nguyễn Đình Quyền, Hiến pháp năm 2013 đã ban hành 2 năm rồi, các cơ quan nhà nước trong đó có Quốc hội đẩy mạnh và tăng cường hoạch định chính sách, nhưng chính sách đó có đi vào cuộc sống hay  không, có được đổi mới hay không, có phúc đáp được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội hay không lại phụ thuộc vào đội ngũ cán bộ. Rất nhiều vấn đề về cán bộ không được đánh giá, xem xét. Vấn đề năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý theo đại biểu này là điều đáng báo động.

“Mấy hôm nay tôi đi chấm thi chuyên viên cao cấp, 5 năm nay rồi tôi thấy đáng lo ngại về trình độ, dường như không nâng lên  mà còn đi xuống. Tôi chấm phúc tra nhiều bài thấy rằng những cán bộ này đáng lẽ không cho đi thi bởi vì tự trọng rất kém, bài viết nguệch ngoạc được mấy chữ, người ta chấm dưới điểm trung bình lại còn phúc tra, không biết tự trọng. Mà đó là tòan những đội ngũ hàm Vụ trưởng, Giám đốc Sở, Phó Chủ tịch UBND”, ĐB Nguyễn Đình Quyền dẫn chứng.

Chưa hết, vị đại biểu này chia sẻ điều đáng ngạc nhiên: “Khi tôi hỏi thi vấn đáp rất nhiều Giám đốc Sở, Vụ trưởng không nắm rõ về những nội dung quản lý Nhà nước. Đề án thì rất dài nhưng hỏi mấy vấn đề quản lý nhà nước thì không nắm rõ, rất lơ mơ”.

Liên quan đến vấn đề phát triển nông nghiệp, ĐB Nguyễn Đình Quyền đặt câu hỏi: Tại sao tất cả các vấn đề về cạnh tranh đầu ra, đầu vào, dịch vụ cho nông dân chúng ta có cả nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân và nông thôn mà cho đến nay vẫn là câu chuyện dưa hấu và nhiều vấn đề khác? Đó là do đội ngũ cán bộ, kể cả cán bộ về hoạch định chính sách và tổ chức chính sách đều có vấn đề về năng lực, trách nhiệm.

ĐB Nguyễn Đình Quyền vẫn tiếp tục chỉ ra rằng những cái tồn tại ở hôm nay đã được báo trước rất nhiều năm nay nhưng hạn chế vẫn hiện hữu, vẫn chen vào, đó là do đội ngũ cán bộ.

“Đã đến lúc chúng ta chuẩn bị Đại hội Đảng rồi, xem xét nhân sự khóa tới rồi thì phải đánh giá rất nghiêm túc về đội ngũ cán bộ trong bộ máy Nhà nước, đặc biệt đội ngũ cán bộ trong công tác điều hành, quản lý Nhà nước thì phải đánh giá năng lực đáp ứng đến đâu. Chỉ khi bắt được “bệnh” của bộ máy nhà nước thì mới có giải pháp để nâng cao năng lực. Năng lực của bộ máy nhà nước, của đội ngũ cán bộ quyết định sự phát triển của kinh tế xã hội. Tôi cho rằng cần rất nghiêm túc về vấn đề này. Phiên họp cuối năm cần có một đánh giá về năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ”, ĐB Nguyễn Đình Quyền đề nghị.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet