Nhiều tập thể, cá nhân ngành NN và PTNT đạt thành tích xuất sắc năm 2015

Huyền Thanh

Ngày 21/12, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 6998/QĐ-UBND, khen thưởng thành tích trong thực hiện các phong trào thi đua thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2015.
Theo quyết định, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong phong trào thi đua năm 2015. Cụ thể: Tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 7 cá nhân đã có thành tích trong ứng dụng công nghệ cao, xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa tập trung, có năng suất, chất lượng hiệu quả cao gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, hiệu quả bền vững.

Tặng Băng khen cho 4 tập thể và 6 cá nhân đã có thành tích trong công tác phục vụ tưới tiêu sản xuất nông nghiệp và dân sinh xã hội và quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố.

Tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân đã có thành tích trong xây dựng chuỗi liên kết chăn nuôi - tiêu thụ các sản phẩm chăn nuôi.

Tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân đã có thành tích thực hiện tốt các chương trình, đề án phát triển sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Mức thưởng mỗi tập thể, cá nhân theo quy định tại Điều 75 của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ. Tiền thưởng được trích từ Quỹ Thi đua, Khen thưởng thành phố chuyển vào tài khoản của Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn để thực hiện.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet