Nhiều trang web giả mạo Cổng tin tức của Kho bạc Nhà nước

H.Y

Hiện nay trên mạng Internet có một số trang như: blogkhobac và facebook... với tên gọi Kho bạc Nhà nước, trong đó có đăng tải những nội dung, hình ảnh và hình thức giống như Cổng thông tin điện tử của Kho bạc Nhà nước.

Theo thông báo của Kho bạc Nhà nước, hiện nay trên mạng Internet có một số trang như: blogkhobac và facebook... với tên gọi Kho bạc Nhà nước trong đó đã đăng tải những nội dung, hình ảnh và hình thức giống như cổng thông tin điện tử của Kho bạc Nhà nước.

Trang thông tin chính thức của Kho bạc Nhà nước

Ngoài ra, các trang giả mạo này còn đăng tải thêm các thông tin liên quan đến trao đổi, giải đáp câu hỏi nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước, thông báo thi tuyển, thi nâng ngạch của Kho bạc Nhà nước sau đó yêu cầu người truy cập khai thác tài liệu và trả tiền thông qua hình thức nạp thẻ điện thoại, nạp thẻ vào tài khoản..., đồng thời lợi dụng người truy cập để thu thập địa chỉ trên mạng xã hội và đánh cắp thông tin cá nhân thông qua hình thức truy cập và sử dụng trang thông tin này. 

Kho bạc Nhà nước xác định, đây là hành vi mạo danh trang thông tin điện tử của Kho bạc Nhà nước để trục lợi, làm ảnh hưởng xấu đến hệ thống Kho bạc Nhà nước, gây thiệt hại cho người truy cập và sử dụng những trang thông tin này.

Kho bạc Nhà nước thông báo các nội dung thông tin của Kho bạc Nhà nước trên mạng internet chỉ được đăng tải tại 2 địa chỉ sau: http://vst.mof.gov.vn và http://kbnn.botaichinh.gov.vn

Kho bạc Nhà nước sẽ không chịu trách nhiệm đối với các nội dung thông tin đăng tải ngoài 2 địa chỉ nêu trên.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet