Nhiều ý kiến đóng góp cho văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

Phương Hằng- Ngọc Thư ( Đồng Nai)

Đã có hơn 200 đại biểu đại diện cho đội ngũ trí thức tỉnh Đồng Nai tham gia hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020)

Ý kiến đóng góp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12:

Tại hội nghị lấy ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII do Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức vừa qua, đã có rất nhiều ý kiến đồng tình với các nội dung trong dự thảo các văn kiện của Đảng, đồng thời góp thêm nhiều ý kiến để văn kiện kết tinh được trí tuệ của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.

Ông Phạm Gia Hải - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh Đồng Nai

Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng và dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015) và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020) đã được chuẩn bị rất công phu, kỹ lưỡng, thể hiện trí tuệ của Đảng cho đại hội. Trong đó, chủ đề Đại hội XII của Đảng đã bao quát đầy đủ những vấn đề cốt lõi nhất của Đảng, phù hợp với thực tiễn đặt ra cho đất nước trong giai đoạn tới.

Về kết cấu của báo cáo chính trị đã có sự đổi mới. Kỳ đại hội trước, báo cáo được đi theo từng lĩnh vực, lần này báo cáo trình bày theo từng vấn đề. Đây là bước đột phá trong xây dựng báo cáo chính trị của Đảng. Các nội dung nhận định trong báo cáo đầy đủ, bao quát và khoa học hơn. Đặc biệt, trong báo cáo lần này đã đặt đúng vị trí và xác định được cơ sở để đất nước ta phát triển bền vững là đào tạo nguồn nhân lực, chuyên gia khoa học - công nghệ, phát triển văn hóa và quản lý phát triển xã hội. Tuy nhiên, để thực hiện được nhiệm vụ phát triển và ứng dụng khoa học - công nghệ cần tập trung tạo lập thị trường khoa học - công nghệ, xã hội hóa hoạt động này, đồng thời cần xây dựng quỹ đầu tư mạo hiểm về khoa học - công nghệ để hỗ trợ nghiên cứu cho các ý tưởng sáng tạo.

Ông Hoàng Văn Thống - Phó chủ tịch Hội Khí sinh học tỉnh Đồng Nai:

Chỉ tiêu tăng trưởng bình quân 5 năm tới (2016-2020) được xác định trong dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng từ 6,5-7% là hơi cao, bởi trong nhiệm kỳ qua mức tăng trưởng bình quân cả nước mới đạt gần 6%, cho nên nhiệm kỳ tới chỉ đề ra chỉ tiêu 6-6,5% là phù hợp. Hơn nữa, dự báo 5 năm tới, thế giới vẫn còn nhiều biến động, trong nước sẽ phát sinh nhiều vấn đề..., do đó việc phát triển kinh tế của đất nước không phải không có những khó khăn. Bên cạnh đó, các chỉ tiêu khác về tỷ lệ dân cư thành thị, nông thôn được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh; tỷ lệ che phủ rừng cũng còn cao...

Nhà giáo nhân dân Đỗ Hữu Tài tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị. Ảnh: P. Hằng

Ý kiến đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội X của Đảng bộ tỉnh Đồng Nai:

Đối với dự thảo văn kiện Đại hội X của Đảng bộ tỉnh, một số ý kiến hoàn toàn thống nhất về chủ đề đại hội. Chủ đề đại hội đã thể hiện được 4 nội dung cơ bản: Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; phát huy nguồn lực của toàn dân; hướng tới chăm lo đời sống nhân dân, vì mục tiêu xây dựng Đồng Nai giàu đẹp, văn minh, phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Cảnh, Chủ tịch Hội Xây dựng tỉnh, nói: 

“Dự thảo văn kiện Đảng bộ tỉnh chưa thấy nói nhiều đến quy hoạch phát triển và quản lý đô thị. Biên Hòa đang chuẩn bị lên đô thị loại 1 nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập, dự thảo văn kiện cần đưa ra giải pháp để Biên Hòa được phát triển xứng tầm. Đồng Nai cũng chưa có định hướng nào cho phát triển du lịch, trong khi chúng ta cứ nói Đồng Nai có lợi thế về du lịch, có sông Đồng Nai hiền hòa...”.

Nhà giáo nhân dân Đỗ Hữu Tài, Hiệu trưởng Trường đại học Lạc Hồng, kiến nghị: 

Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh cần thể hiện rõ sự bình đẳng giữa giáo dục công lập với giáo dục ngoài công lập; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực; đẩy mạnh công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản, giải quyết đầu ra sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Phó chủ tịch Hội Khoa học lịch sử tỉnh Trần Quang Toại bày tỏ: 

Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần này cần xác định nhiệm vụ hàng đầu là công tác xây dựng Đảng. Bên cạnh đó, phải quan tâm phát triển văn hóa. Thời gian qua chưa có chính sách cụ thể cho văn hóa. Tuy nhiên, trong phát triển văn hóa, không nên cái gì cũng kêu gọi xã hội hóa mà cần phải đầu tư từ ngân sách.

Phó chủ tịch Hội Khoa học lịch sử tỉnh Trần Quang Toại  trăn trở:

Đến nay Việt Nam vẫn cứ loay hoay với vấn đề giáo dục, chưa có chiến lược phát triển cho giáo dục. Kỷ cương phép nước chưa nghiêm, thiếu công bằng. Công tác quản lý Nhà nước về văn hóa chưa chặt chẽ.

Phó chủ tịch Hội Khí sinh học tỉnh Hoàng Văn Thống: 

Nên đưa chỉ tiêu hộ sử dụng nước sạch của Đồng Nai bằng với chỉ tiêu của cả nước. Không nên hạ chỉ tiêu phát triển đảng viên hàng năm xuống quá thấp so với chỉ tiêu của nhiệm kỳ trước. Nhiệm kỳ trước, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh xác định phát triển đảng viên từ 7-8%/năm so với số đảng viên cuối năm trước; nhiệm kỳ này dự thảo văn kiện chỉ xác định 5-6%. Theo ông Thống, nhiệm kỳ này chỉ nên bớt 1%, tức là phát triển 6-7%/năm.


cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet