NHNN mua OceanBank giá 0 đồng... chẳng theo quy định của luật nào

T.Huệ

NHNN mua bắt buộc với giá 0 đồng chưa được qui định trong luật nào, không phù hợp đảm bảo lợi ích cổ đông và những người liên quan.

Đó là nhận định của HĐXX sơ thẩm vụ án OceanBank ngày 29/9.

Theo đó, về việc mua tổ chức tín dụng (TCTD) giá 0 đồng, HĐXX nhận thấy, tại phiên tòa, bị cáo Hà Văn Thắm và các bị cáo khác cũng như các luật sư khẳng định đối với việc mua bắt buộc NH Đại Dương giá 0 đồng, NHNN đã không thực hiện việc kiểm toán thực trạng giá trị của Ngân hàng Đại Dương, tại thời điểm NHNN mua bắt buộc Ngân hàng Đại Dương với giá 0 đồng, Ngân hàng vẫn còn tài sản.

HĐXX thấy hiện nay mới có quy định về các TCTD bị kiểm soát đặc biệt, không có quy định mua bắt buộc TCTD với giá 0 đồng. 

NHNN mua bắt buộc với giá 0 đồng chưa được qui định trong bộ luật Dân sự, Luật các TCTD cũng như các luật khác của Việt Nam.

Việc mua bán này thực tế tạo gánh nặng cho ngân sách Nhà nước, buộc Nhà nước phải chi ngân sách gánh những hậu qủa nặng nề do các TCTD gây ra gây thiệt hại cho nhà nước. Ngoài ra việc mua 0 đồng như trên không phù hợp đảm bảo lợi ích cổ đông và những người liên quan. Do vậy kiến nghị chính phủ xem xét đánh giá cơ chế chính sách việc mua cổ phần các TCTD với số tiền 0 đồng đối với một số TCTD như Ngân hàng Đại Dương cho phù hợp với các qui đinh hiện hành giảm thiệt hại cho Nhà nước.

 

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet