NHNN tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền năm 2015

PV

Mới đây, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước) đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền tại Hà Nội và tỉnh Lâm Đồng.

Thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền năm 2015 đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phê duyệt, mới đây, cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền tại Hà Nội và phối hợp với NHNN chi nhánh tỉnh Lâm Đồng triển khai hội nghị tại Lâm Đồng.

Tham dự 02 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật lần này có gần 200 đại biểu là đại diện văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chi nhánh NHNN và đối tượng báo cáo theo quy định của Luật phòng, chống rửa tiền (các ngân hàng thương mại, công ty bảo hiểm, sàn giao dịch bất động sản, công ty chứng khoán) trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên.

Tại các hội nghị, các đại diện của Cục Phòng, chống rửa tiền đã giới thiệu những vấn đề cơ bản về rửa tiền và tài trợ khủng bố như: khái niệm rửa tiền, quy trình rửa tiền; những quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến công tác phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố; một số thông tin liên quan đến hoạt động của các tổ chức quốc tế về phòng, chống rửa tiền, (đặc biệt là Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF)); về quy trình đánh giá của FATF; thông tin về cơ chế phòng, chống rửa tiền hiện tại của Việt Nam. 

Đặc biệt, đại diện Cục Phòng, chống rửa tiền đã tập trung giới thiệu những quy định chi tiết về áp dụng các biện pháp phòng, chống rửa tiền, trách nhiệm của các đối tượng báo cáo theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, hội nghị còn có sự tham gia thuyết trình của các đại diện đến từ Bộ Công an với các tham luận về phương thức và tính hiệu quả trong trao đổi thông tin về phòng, chống rửa tiền và công tác phòng, chống rửa tiền trong ngành Công an, những khó khăn, giải pháp khắc phục.

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền nêu trên đã nhận được những phản hồi tích cực từ các đại biểu tham dự. Đồng thời đã chuyển tải được những yêu cầu cơ bản của pháp luật và kết quả phòng, chống rửa tiền của Việt Nam, khẳng định tầm quan trọng trong việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật nói chung, pháp luật về phòng, chống rửa tiền nói riêng. 

Hội nghị đã giúp cho các cơ quan quản lý, các đối tượng báo cáo có nhận thức đúng và hiểu rõ hơn về các quy định của pháp luật và trách nhiệm của mình nhằm triển khai các biện pháp phòng, chống rửa tiền được sâu rộng và hiệu quả hơn.


cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet