Những ai được dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX?

Vạn Xuân

Theo Ban Tổ chức, về dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX có 2.000 đại biểu, trong đó có 200 đại biểu khách mời và 1.800 đại biểu chính thức.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX được tổ chức trong 2 ngày, từ 6 -7/12/2015 tại Hà Nội, với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Đại hội nhằm tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm qua (2011-2015) và đề ra phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu của phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng 5 năm tới, đồng thời tôn vinh và biểu dương những tấm gương tiêu biểu, những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội từ sau Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 8 đến nay.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn phát biểu khai trương Trung tâm báo chí phục vụ đại hội. (Ảnh: Vạn Xuân)

Theo Ban Tổ chức, về dự Đại hội có 2.000 đại biểu, trong đó có 200 đại biểu khách mời và 1.800 đại biểu chính thức, gồm:

138 đại biểu là Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

167 đại biểu là đại diện tập thể và cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Loa động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, (thành tích thời kỳ đổi mới), được phong tặng từ sau Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 8.

101 đại biểu là Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

1.394 đại biểu là đại diện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, ngoại giao..., gồm: Người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác trên các linh vực; Thầy thuốc, Nhà giáo, Nghệ nhân, Nghệ sỹ, nhà khoa học, nhà văn tiêu biểu, đại diện các tập thể, cá nhân được tặng thưởng Giải thưởng Hồ Chính Minh, Giải thưởng Nhà nước; đại diện trí thức, nhân sĩ, dân tộc, tôn giáo; đại diện nhà báo tiêu biểu; cá nhân điển hình của 53 dân tộc; đại diện doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu; các tài năng trẻ, thanh thiếu niên, nhi đồng xuất sắc; đại diện người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài có công lao đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

"Những đại biểu về dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 9 được các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương lựa chọn từ cơ sở, theo đúng số lượng, thành phần, cơ cấu do Ban Tổ chức Đại hội phân bổ", Ban Tổ chức cho biết.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet