Tham gia đoàn diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh mùng 2/9, có hàng nghìn phụ nữ vững tay súng, diễu binh, diễu hành trên phố Thủ đô. Mỗi khi có đoàn diễu binh, diễu hành nữ đi ngang qua, người dân đứng xem đều vỗ tay, hết lời khen ngợi.

Ghi nhận của phóng viên Infonet, ở đường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội, mỗi khi có đoàn nữ diễu binh, diễu hành đi ngang qua, người dân luôn vỗ tay phấn khởi, hết lời khen ngợi.

Những chiến sĩ nữ bộ đội thông tin diễu binh, diễu hành qua đường Kim Mã.
Tất cả đều vững tay súng tham gia diễu hành.
Các chiến sĩ luôn sẵn sàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Tiến Dũng