Dưới đây là những chữ ký độc đáo trong hộ chiếu của công dân Liên bang Nga. Nhiều người "không thể tin nổi" đây là các chữ ký hợp pháp.
Có lẽ chính chủ nhân chữ ký này cũng không biết có bao nhiêu nét đưa lên đưa xuống.
Chữ ký giống cái móc
Chữ ký hình xoáy nước
Chữ ký độc đáo với hình vẽ một con chim!Chữ ký chuyển hướng bất ngờ!
Bạn đoán xem chữ ký này bắt đầu từ đâu?


Đức Dũng