Những cố gắng của một huyện miền núi trong xây dựng nông thôn mới

Q.Hùng

Tương Dương là một huyện miền núi của tỉnh Nghệ An, là đơn vị cấp huyện có diện tích lớn nhất của tỉnh và là một trong 26 huyện nghèo nhất cả nước.

Thực hiện được chương trình xây dựng nông thôn mới ở huyện, đang còn gặp nhiều khó khăn. Nhưng với sự cố gắng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị đến nay Tương Dương đã có nhiều khởi sắc.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới (CT MTQG XD NTM) với điểm xuất phát thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao (71,3% năm 2010), nên việc huy động các nguồn lực gặp rất nhiều khó khăn; Trình độ dân trí không đồng đều, phong tục tập quán canh tác và sinh hoạt nhiều nơi còn lạc hậu; Diện tích tự nhiên lớn nhưng địa hình phức tạp, đồi núi dốc, bị chia cắt bởi nhiều sông suối nên gặp nhiều khó khăn trong việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.

Hội nghị tổng kết chương trình xây dựng nông thôn mới tại huyện Tương Dương

Trên địa bàn huyện hiện có 2 xã Thạch Giám và Tam Thái và 3 làng: Bãi Sở, Hưu Mỏ, Làng Nhùng thuộc xã Tam Quang đạt chuẩn nông thôn mới, xã Tam Quang đạt 15 tiêu chí, các xã còn lại từ 5 – 12 tiêu chí. Để Tương Dương có được kết quả như vậy là 1 sự cố gắng của Đảng ủy -  UBND huyện Tương Dương trong thời gian qua.

Trong hơn 6 năm triển khai thực hiện chương trình, Ban chỉ đạo huyện đã trực tiếp ban hành trên 120 văn bản các loại (bao gồm: Nghị quyết, Chương trình hành động, Quyết định, Kế hoạch, Thông báo, Công văn chỉ đạo, Báo cáo…) về tổ chức thực hiện xây dựng NTM như: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 06/6/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011- 2020; Quyết định thành lập BCĐ; Quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng NTM, Đề án; Kế hoạch xây dựng NTM trên địa bàn huyện, Nghị quyết số 02 NQ/HU ngày 26/10/2015 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 35/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của Hội đồng nhân dân huyện về việc Ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Tương Dương giai đoạn 2016-2021… Các văn bản chỉ đạo chương trình của huyện hàng năm đều được rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời cho phù hợp với các quy định, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp trên và phù hợp với tình hình thực tiến tại địa bàn huyện.

Tổng nguồn vốn đầu tư trực tiếp chương trình NTM trên địa bàn trong 6 năm là hơn: 160.835 triệu đồng (Trong đó huy động trực tiếp từ người dân là hơn 75.630 triệu đồng)

Với mục tiêu xóa đói giảm nghèo, tăng thu nhập cho người dân. Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện đã đề ra chiến lược phát triển kinh tế là: Khoanh nuôi, bảo vệ, trồng rừng, chăn nuôi, trồng cỏ, nuôi trồng thuỷ sản,... Tổng nguồn vốn trong giai đoạn được lồng ghép để đầu tư xây dựng mô hình, phát triển sản xuất tăng thu nhập cho người dân là trên 50.000 triệu đồng. Nhiều mô hình phát huy hiệu quả đem lại thu nhập cho người dân như mô hình trồng lúa, mô hình trồng rau Bản Phòng, Bản Nhẵn, Na Tổng, mô hình cải tạo vườn tạp, mô hình chăn nuôi lợn đen, chăn nuôi bò, chăn nuôi cá lồng, trồng chanh leo…

Chính vì thế mà đời sống của người dân đã dần ổn định, thu nhập không ngừng được nâng lên, góp phần vào giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 71,3% (năm 2010), nay còn 49,84%.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng UBND huyện đã tranh thủ thu hút được từ các chương trình khác để đầu tư theo lộ trình xây dựng NTM qua đó nhiều tuyến đường trọng điểm được hoàn thành và đưa vào sử dụng như: Tuyến Bãi Xa - Tùng Hương; Bản Ang - Na Bè, Hợp Thành, Tam Thái - Tam Hợp; Các tuyến đang thi công như: Tuyến Yên Tĩnh - Hữu Khuông, Bản Côi - Cà Mong, xóa các đò ngang bằng việc xây dựng các cầu treo như: Tam Đình; Bản Lườm, Yên Thắng; Bản Khe Ngâu, Xá Lượng; Bản Côi, Lượng Minh…; Ổn định cuộc sống của người dân vùng có nguy cơ thiên tai, lũ quét, lũ ống, sạt lở đất bằng việc xây dựng nhiều khu tái định cư như: Khu tái định cư Huồi Tố I, xã Mai Sơn; Khu tái định cư Nhôn Mai, xã Nhôn Mai; Khu tái định cư Na Cáng, xã Yên Tĩnh; Khu tái định cư Xốp Mạt, Lượng Minh… Ngoài ra huyện thường xuyên quan tâm tới các bản vùng sâu, vùng xa của 3 xã dọc sông, hàng năm tổ chức ra quân tu bổ, làm đường giao thông nông thôn, đến nay trên 100% bản đã có đường đi xe máy vào tận bản.

Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Nghệ An về việc hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn, các xã vào cuộc quyết liệt để tuyên truyền, vận động người dân hiến đất, hiến tài sản để giải tỏa mặt bằng, hành lang giao thông và đóng góp kinh phí, đóng góp ngày công để làm đường giao thông nội bản. Tổng số lượng xi măng được hố trợ là 14.200 tấn, làm được trên 95 km đường bê tông, số cát sỏi nhân dân đóng góp là 49.860 m3, ngày công huy động 120.207 công, nhân dân hiến đất, hiến cây cối hoa màu, quy ra tiền nhân dân đóng góp để xây dựng NTM là 75,63 tỷ đồng.

Cơ sở hạ tầng nông thôn ngày được đầu tư hoàn thiện, đảm bảo dân sinh, qua hơn 6 năm triển khai thực hiên đã đầu tư xây dựng được:4 công trình trụ sở UBND xã,6 công trình trạm y tế xã,46 công trình nhà văn hóa cộng đồng bản, 30 công trình nước sinh hoạt tự chảy, 59 công trình trường học các cấp và nâng cấp, sửa chữa nhiều công trình thiết yếu khác.

Với những kết quả khả quan đã đạt được về phong trào xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua. Huyện Tương Dương tiếp tục đặt ra các mục tiêu cụ thể cho năm 2017 là đưa xã Tam Quang và 8 bản: Quang Phúc, Quang Thịnh (xã Tam Đình); Cửa Rào II, Cửa Rào I, Xiêng Hương (xã Xá Lượng), Khe Kiền, Con Mương (xã Lưu Kiền); Bản Coọc (xã Yên Hòa) đạt chuẩn nông thôn mới và đối với các xã còn lại cố gắng phấn đấu mỗi năm đạt 2 -3 tiêu chí đến năm 2020 phấn đấu thêm 5 xã đạt chuẩn NTM đưa số xã đạt chuẩn lên 7 xã (41% xã đạt chuẩn nông thôn mới của toàn huyện).

Để đạt được những mục tiêu đã đề ra, huyện tăng cường công tác thông tin để người dân hiểu rõ xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, nhằm phát triển nông thôn toàn diện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn. Từ đó nâng cao nhận thức, phát huy nội lực, tự lực, tự cường và trách nhiệm cao của cộng đồng dân cư nông thôn, chống tư tưởng bảo thủ trông chờ, ỷ lại của một số bộ phận cán bộ đảng viên và nhân dân. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phát huy vai trò chủ thể và tính tích cực của người dân, cộng đồng thôn bản tạo sự đồng thuận xã hội cao để thực hiện thắng lợi mục tiêu Chương trình đề ra.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet