Những “con đường có hoa” tạo diện mạo mới cho nông thôn Đan Phượng

Huyền Anh

Đến nay trên địa bàn 3 xã huyện Đan Phượng (Hà Nội) đã xây dựng được 74 tuyến đường, với 12,3km "đường có hoa". Những con đường có hoa và con đường bích họa được triển khai nhân rộng đã tạo diện mạo mới cho miền quê nông thôn mới.

Thông tin trên được ông Nguyễn Thạc Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng đưa ra tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội tổ chức chiều 3/10.

Đường có hoa, nhà có số, hạ tầng kiên cố, nhân dân đồng thuận

Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện trong những tháng đầu năm, ông Hùng cho biết: Thời gian qua huyện đã tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp theo hướng đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đã chuyển đổi thêm được 91 ha, gồm: 37 ha hoa; 24,5 ha rau an toàn; 20,5 ha cây ăn quả; 6,4 ha sản xuất lúa - cá; 5,6 ha cây thuốc và cây kinh tế khác...

Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, đầu tư trên 18 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng, nạo vét kênh mương, áp dụng cơ giới hóa phục vụ sản xuất. Tích cực chỉ đạo trồng cây xanh, toàn huyện trồng được 13.700 cây xanh, đạt 52,2% kế hoạch. Tập trung kêu gọi, bước đầu đã có một số nhà đầu tư quan tâm nghiên cứu lập dự án nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn.

Đồng thời, huyện tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình 02-CTr/TU của Thành uỷ về "Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân" theo hướng "Sản xuất phát triển, đường có hoa, nhà có số, hạ tầng kiên cố, cán bộ nâng tầm, nhân dân đồng thuận".

Phong trào xã hội hóa trong xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, có hộ gia đình đã tự nguyện hiến 270 m2 đất, ủng hộ 2,1 tỷ đồng để xây dựng ao môi trường, làm đường giao thông. Đẩy nhanh tiến độ rà soát, bổ sung điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới các xã.

Tập trung chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tại 3 xã: Đan Phượng, Song Phượng, Liên Trung. Đến nay đã cơ bản hoàn thành việc đặt tên đường, gắn biển số nhà ở các xã, thị trấn; xây dựng được 74 tuyến đường, với 12,3km "đường có hoa". Những con đường có hoa và con đường bích họa của xã Đan Phượng, Đồng Tháp, Liên Hồng được triển khai nhân rộng đã tạo diện mạo mới cho miền quê nông thôn mới, ông Hùng nhận định.

Xây dựng mô hình điểm sản xuất nông nghiệp theo chuỗi liên kết

Vẫn theo ông Hùng, nhờ huyện thực hiện tốt công tác quy hoạch, xây dựng, giao thông, giải phóng mặt bằng, sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp. Giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp ước đạt 2.947 tỷ đồng, đạt 77,25% kế hoạch, tăng 9,76% so với cùng kỳ năm 2016.

Huyện Đan Phượng tổ chức tổng kết Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá và  trao tặng danh hiệu văn hóa cho 2 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 4 làng, 2 cụm dân cư, 1 tổ dân phố, 4 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2016. Đến nay, toàn huyện có 5 xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới, 87/120 (đạt 72,5%) làng, cụm dân cư, 6/9 (đạt 66,6%) tổ dân phố đạt danh hiệu văn hoá.

Theo ông Hùng, trong thời gian những tháng còn lại của năm, huyện tiếp tục phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, ứng dụng công nghệ cao, chuyên canh. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, kêu gọi doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình tập trung, tích tụ đất đai, đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Xây dựng mô hình làm điểm sản xuất nông nghiệp theo chuỗi liên kết nông sản.

 Đẩy mạnh Phong trào Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Tập trung chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại 3 xã: Đan Phượng, Song Phượng, Liên Trung. Hoàn thành điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới các xã; quy hoạch chi tiết trung tâm thị trấn Phùng và các xã; quy hoạch điểm dân cư nông thôn. Tăng cường quản lý trật tự xây dựng, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động xây dựng. Thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô thị, duy trì và vận hành, xây dựng mới một số hệ thống chiếu sáng, trang trí công cộng; trồng, chăm sóc cây xanh. Tích cực chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet