Những con đường từ sức dân

Mai Anh

Xác định giao thông nông thôn là một tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, các địa phương trong huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) đã tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước, đặc biệt là nguồn lực trong nhân dân xây dựng GTNT

 Trong đó nổi bật có xã Tịnh Minh với phong trào vận động nguồn lực từ nhân dân để xây dựng giao thông nông thôn.

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm, nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, thời gian qua, xã Tịnh Minh đã xây dựng được nhiều tuyến đường bê tông khang trang sạch đẹp nối liền các thôn, xóm, qua đó tạo bộ mặt nông thôn từng bước đổi mới, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Để thực hiện có hiệu quả phong trào, ngay từ khi có chủ trương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã đề ra chủ trương bê tông hóa các tuyến đường, đồng thời tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân thông qua các đoàn thể và tại các cuộc họp với nhân dân. Với chủ trương đúng đắn, cộng với việc nhận thức được xây dựng giao thông là phục vụ lợi ích của nhân dân, nhiều hộ gia đình đã hưởng ứng tích cực chủ trương trên tạo thành phong trào thi đua sôi nổi giữa các khu dân cư trong xã.

Với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng” và sự công khai, minh bạch về tài chính, cộng với sự động viên, khích lệ kịp thời từ các cấp ủy đảng, chính quyền, từ năm 2011 đến nay nhân dân trong xã và con em làm ăn xa quê đóng góp ngày công, hiến đất, tiền chung tay xây dựng các công trình với tổng số tiền 750 triệu. Ông Đoàn Văn Phú – Chủ tịch UBND xã Tịnh Minh cho biết: Nhân dân đóng góp ngày công, tiền, hiến đất mở rộng thi công đường ngõ xóm bằng bê tông xi măng tuyến ngã ba ông BốnThông đi ngõ ông Bằng, chiều dài 470m, chiều rộng 2,5m, nhân dân tự đóng góp ngày công, cát, sạn, và vận động con em làm ăn xa cùng nhân dân đóng góp bằng tiền trên 150 triệu; ước tính kinh phí gần 500 triệu đồng và hiến hơn 100 mét vuông đất. Vận động con em làm ăn xa quê đóng góp cùng ngân sách xã xây dựng cổng chào Tịnh Minh, tổng kinh phí 200 triệu đồng. Huy động nhân dân mở rộng và đắp tuyến đường nội đồng dài hơn 1,5km, bà con nhân dân hiến hơn 1.800 mét vuông đất và hơn 600 ngày công, ước tổng kinh phí trên 200 triệu đồng.

Ngoài ra, trong thời gian qua UBND xã đã lồng ghép nguồn vốn từ các Chương trình, dự án và huy động nguồn lực từ nhân dân và con em làm ăn xa quê đóng góp xây dựng hạ tầng, toàn xã đã bê tông hóa được 2,88 km đường GTNT, tổng kinh phí hơn 3,6 tỷ. Mở rộng và đắp đường ngõ xóm nội đồng gần 1,5km; Kiên cố hóa kênh mương được 3,4 km, tổng kinh phí trên 4,4 tỷ.  Năm 2015 UBND xã đầu tư xây dựng công trình đường GTNT vốn trái phiếu chính phủ tuyến Ngõ Ông Sơn - Nhà sinh hoạt xóm 6,  dài 430.2m, vốn đầu tư 660 triệu.

Đến nay, UBND xã đã tổ chức họp dân đăng ký xây dựng đường GTNT bằng bê tông xi măng theo cơ chế hỗ trợ 100% xi măng để xây dựng đường giao thông nông thôn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Kết quả địa phương đã đăng ký được 3,5km đường GTNT, ước tính 440 tấn xi măng. Ông Đoàn Văn Phú – Chủ tịch UBND xã Tịnh Minh chia sẻ: Trong thời gian tới, xã sẽ tranh thủ sự ủng hộ của huyện cũng như tiếp tục vận động các nguồn nội lực, ngoại lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, trong đó ưu tiên xây dựng giao thông nông thôn nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn, làm tiền đề để xã hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới”.


 

 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet