Những điểm mới so với các kỳ đại hội trước

ND

Những điểm mới từ kết quả đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã góp phần không nhỏ để kỳ đại hội được diễn ra thành công tốt đẹp.

Từ 15/9/2015 đến 03/11/2015, tất cả các đảng bộ trực thuộc Trung ương đã tổ chức xong đại hội theo đúng kế hoạch và sớm hơn 2 tháng so với nhiệm kỳ trước. Theo đánh giá của Ban Tổ chức Trung ương , từ công tác tổ chức văn kiện, tuyên truyền, nhân sự,...đến việc triển khai nghị quyết đại hội cũng có những điểm khác biệt so với kỳ đại hội trước.

Về văn kiện, trong quá trình xây dựng Báo cáo chính trị, các cấp ủy đều bám sát chỉ đạo của Trung ương và căn cứ vào tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương để triển khai. Báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành được cây dựng với tinh thần tự phê bình và phê bình.

Khác với nhiệm kỳ trước, tại đại hội lần này, cùng với Báo cáo Chính trị và Báo cáo kiểm điểm ban chấp hành, các cấp ủy đều chuẩn bị Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Có thể nói, việc xác định rõ 04 nhóm giải pháp về công tác cán bộ và kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã góp phần làm giảm đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự so với các kỳ đại hội trước.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận

Công tác tuyên truyền đại hội đã được các cơ quan Trung ương và địa phương chủ động xây dựng và đầu tư có chiều sâu các chuyên trang, chuyên mục; thời lượng và số lượng tin, bài, ảnh tuyên truyền đại hội nhiều hơn. Đặc biệt, ở kỳ đại hội này, hầu hết các cấp ủy đã chỉ đạo đưa công nghệ mới trong công tác thông tin, tuyên truyền để tạo hiệu ứng lan tỏa tốt hơn. Phiên khai mạc và bế mạc đại hội được truyền hình trực tiếp trên sóng đài truyền hình địa phương, đơn vị để cán bộ, đảng viên và nhân dân theo dõi, giám sát.

Với mục đích đổi mới và nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Trung ương đã xây dựng kế hoạch bài bản, chủ động cung cấp thông tin, trả lời phỏng vấn, đối thoại, tập huấn..., góp phần kịp thời định hướng và tháo gỡ những vấn đề vướng mắc nổi lên được dư luận quan tâm, giúp cho các địa phương khắc phục khó khăn trong quá trình thực hiện. Công tác thông tin, tuyên truyền cho Đại hội các Đảng bộ trực thuộc Trung ương vừa qua được đánh giá là có định hướng, nhanh chóng, kịp thời, sát với thực tế đã được cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá tốt.

Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã được ban hành ngày 30/5/2014, sớm hơn gần 3 tháng so với Chỉ thị 37-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X đã tạo điều kiện cho các cấp ủy chủ động nghiên cứu, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện. Ngay sau khi chỉ thị được ban hành, Ban Tổ chức Trung ương đã kịp thời ban hành Hướng dẫn 26 về công tác nhân sự đại hội; tổ chức Hội nghị Cán bộ toàn quốc để quán triệt, triển khai ( Ngày 21 và 22/8/2015, tại Thành phố Hồ Chí Minh).

Bầu cử Ban chấp hành tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng

Nhiều tiêu chí về công tác nhân sự cấp ủy đề ra trong Chỉ thị lần này đạt bình quân cao hơn so với các nhiệm kỳ trước đây. Hướng dẫn về công tác nhân sự cấp ủy khá đầy đủ, rõ ràng, kịp thời, quy định chặt chẽ. Quan trọng nhất là rút kinh nghiệm thực hiện Chỉ thị 37 của Bộ Chính trị khóa X, Chỉ thị 36 lần này được tuân thủ nhất quán và xuyên suốt, thực hiện nghiêm túc và đồng bộ trong cả nước nên đã tạo sự đồng thuận cao, hạn chế tâm lý bức xúc trong đội ngũ cán bộ.

Công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đã được các cấp ủy thực hiện từ sớm, kỹ lưỡng, bài bản, khoa học, đồng bộ và liên thông giữa các khâu trong công tác cán bộ. Trước đó, có 54 đồng chí cán bộ diện Trung ương quản lý đã được luân chuyển để đào tạo, bồi dưỡng thông qua thực tế ở địa phương, trong đó có 06 đồng chí đã được bầu bí thư cấp ủy; có 511 học viên đã được tham dự 6 Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp.

Quy chế bầu cử trong Đảng kèm theo Quyết định 244-QĐ/TW do Ban Chấp hành Trung ương khóa XI ban hành (khác với nhiệm kỳ trước do Bộ Chính trị khóa X ban hành) đã cụ thể hóa nguyên tắc tập trung dân chủ, khắc phục tình trạng lúng túng, vướng mắc của Quy chế cũ. Vai trò và trách nhiệm của cấp ủy đương nhiệm được nâng lên, do đó, danh sách nhân sự do cấp ủy triệu tập đại hội chuẩn bị là danh sách đề cử chính thức tại đại hội được đa số đại biểu tại các đại hội thống nhất cao. Việc quy định số dư cũng đã khắc phục tình trạng phải bầu nhiều lần như ở những nhiệm kỳ trước. Tỷ lệ số dư bầu cấp ủy và ban thường vụ bình quân ở 68 đảng bộ lần lượt là 13,56% và 13,45%.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh

Về kết quả bầu cử: So với nhiệm kỳ trước, tổng số cấp ủy viên khóa mới được bầu là 3.504 đồng chí, giảm 1,93% nhưng tỷ lệ cấp ủy viên là người dân tộc thiểu số tăng 0,55%, tỷ lệ cán bộ nữ tăng 1,9%, cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) tăng 2,48%. Có 21 đảng bộ có tỷ lệ cấp ủy viên nữ đạt trên 15% (nhiệm kỳ trước chỉ có 10 đảng bộ); 13 đảng bộ có tỷ lệ cán bộ trẻ tham gia cấp ủy cao hơn 10% (nhiệm kỳ trước chỉ có 05 đảng bộ). Trong số 967 đồng chí ủy viên ban thường vụ được bầu, có tỷ lệ nữ là 10,75%, cao hơn 2,9% so với đầu nhiệm kỳ trước. Có 02 đồng chí bí thư dưới 40 tuổi (nhiệm kỳ trước không có).

Trình độ của cấp ủy viên cao hơn nhiệm kỳ trước, đều có trình độ chuyên môn từ cao đẳng, đại học trở lên. Có 273 cấp ủy viên được bầu có trình độ tiến sỹ, tăng 2,05% so với đầu nhiệm kỳ trước; có 21 cấp ủy viên là giáo sư và phó giáo sư. Các đồng chí bí thư cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 đều được đào tạo bài bản, kinh qua nhiều vị trí công tác, 22,22% có trình độ tiến sỹ, 71,42% được đào tạo lớp cán bộ dự nguồn cao cấp của Trung ương.

Sau đại hội, các cấp ủy đã khẩn trương triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đồng thời tiến hành kiện toàn các chức danh lãnh đạo nhà nước theo đúng Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/8/2014 của Ban Tổ chức Trung ương và Nghị định số 26/2015/NĐ-CP, ngày 09/3/2015 của Chính phủ “Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội”.

Thành công ở đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 vừa qua sẽ là tiền đề để chuẩn bị tốt cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng sẽ diễn ra vào đầu năm 2016./.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet