Những doanh nghiệp nhà nước “lột xác” sau cổ phần hóa

Nguyễn Tuân

Các doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa hầu hết đều sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, nộp ngân sách và thu nhập của người lao động được nâng lên.

Bộ Tài chính tổng hợp kết quả hoạt động 350 doanh nghiệp nhà nước (DNNN) sau cổ phần hóa năm 2015 cho thấy so với năm trước khi cổ phần hóa, lợi nhuận trước thuế tăng 49%, nộp ngân sách tăng 27%, doanh thu tăng 29%, thu nhập bình quân của người lao động tăng 33%. Các ví dụ điển hình về doanh nghiệp hoạt động hiệu quả sau cổ phần hóa như:

CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk) doanh thu tăng gấp 10 lần, nộp ngân sách tăng hơn 6 lần, vốn chủ sở hữu tăng 13 lần;

CTCP Giống cây trồng Trung ương có doanh thu tăng 20 lần, lợi nhuận tăng 40 lần, tổng tài sản tăng 22 lần, vốn chủ sở hữu tăng 40 lần;

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) trước khi cổ phần hóa lỗ 1.461 tỷ đồng, sau khi cổ phần hóa đã có lợi nhuận 2.021 tỷ đồng, chia cổ tức cho cổ đông ngay trong năm đầu với tỷ lệ 12,14%.

Hoạt động của Vinamilk hiệu quả hơn rõ rệt sau cổ phần hóa.

Sự ra đời các công ty cổ phần qua cổ phần hóa tiếp tục làm tăng tính cạnh tranh trong nền kinh tế, thúc đẩy thị trường chứng khoán, thị trường tài chính phát triển. Hiện nay, đa số các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán là các công ty cổ phần được chuyển đổi từ DNNN với khoảng 450 trong tổng số 700 doanh nghiệp niêm yết.

Theo ông Lê Mạnh Hà – Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Trưởng Ban chỉ dạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp - thông qua cổ phần hóa, Nhà nước có thêm nguồn thu cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, doanh nghiệp có điều kiện để huy động các nguồn lực mới, phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; người lao động được quan tâm, bảo đảm quyền lợi, việc làm; nhà đầu tư cũng có thêm cơ hội đầu tư vào DNNN, qua đó phân bổ hợp lý và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực của nhà nước theo cơ chế thị trường.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet