Những hình ảnh Bác Hồ từ góc nhìn cảm xúc của các họa sĩ

Việt Hùng

Bác Hồ - vị lãnh tụ giải phóng dân tộc luôn là đề tài cảm xúc của nhiều họa sĩ, nhà điêu khắc Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, hãy cùng xem một số tác phẩm hội họa về Người.

Những hình ảnh Bác Hồ từ góc nhìn cảm xúc của các họa sĩ - ảnh 1

Bác Hồ viết Tuyên ngôn độc lập, tranh sơn dầu của Hoàng Hoa Mai

Những hình ảnh Bác Hồ từ góc nhìn cảm xúc của các họa sĩ - ảnh 2

Rừng núi xưa vẫn in bóng Bác, tranh sơn dầu của Nguyễn Công Mỹ

Những hình ảnh Bác Hồ từ góc nhìn cảm xúc của các họa sĩ - ảnh 3

Quê Bác, tranh của Phạm Kim Bình

Những hình ảnh Bác Hồ từ góc nhìn cảm xúc của các họa sĩ - ảnh 4

Trong vườn Bác, tranh của Nguyễn Kim Lan

Những hình ảnh Bác Hồ từ góc nhìn cảm xúc của các họa sĩ - ảnh 5

Em mơ gặp Bác Hồ, tranh khắc thạch cao của Nguyễn Văn Thọ

Những hình ảnh Bác Hồ từ góc nhìn cảm xúc của các họa sĩ - ảnh 6

Giang sơn, tranh sơn dầu của Trần Tuy

Những hình ảnh Bác Hồ từ góc nhìn cảm xúc của các họa sĩ - ảnh 7

Đêm đông Việt Bắc của Lã Đức Biết

Những hình ảnh Bác Hồ từ góc nhìn cảm xúc của các họa sĩ - ảnh 8

Thị sát thị trấn biên giới 1950, tranh sơn dầu của Đoàn Văn Thân

Những hình ảnh Bác Hồ từ góc nhìn cảm xúc của các họa sĩ - ảnh 9

Đêm nay Bác không ngủ, tranh Bùi Trang Nghi

Những hình ảnh Bác Hồ từ góc nhìn cảm xúc của các họa sĩ - ảnh 10

Hoa bên Người, tranh giấy dán của Trần Tuy, Giải nhất Mỹ thuật Thủ đô 1980

Những hình ảnh Bác Hồ từ góc nhìn cảm xúc của các họa sĩ - ảnh 11

Thanh cao, chất liệu tổng hợp của Nguyễn Văn Chung

Những hình ảnh Bác Hồ từ góc nhìn cảm xúc của các họa sĩ - ảnh 12

Nhà Chủ tịch Hồ Chí Minh của Nghiêm Trọng Cường

Những hình ảnh Bác Hồ từ góc nhìn cảm xúc của các họa sĩ - ảnh 13

Bác Hồ với chiến dịch Điện Biên, tranh sơn dầu của Lê Tuyết Nhung

Những hình ảnh Bác Hồ từ góc nhìn cảm xúc của các họa sĩ - ảnh 14

Trên đồi cao, chất liệu sơn dầu của Trịnh Quốc Thu

Những hình ảnh Bác Hồ từ góc nhìn cảm xúc của các họa sĩ - ảnh 15

Dừng chân giữa rừng, sơn dầu của Nguyễn Thế Hữu

Những hình ảnh Bác Hồ từ góc nhìn cảm xúc của các họa sĩ - ảnh 16

Thăm đơn vị pháo phòng không, tác phẩm của Đặng Quang Hiền

Những hình ảnh Bác Hồ từ góc nhìn cảm xúc của các họa sĩ - ảnh 17

 Bác Hồ với thiếu nhi của Đỗ Mạnh Cường

Những hình ảnh Bác Hồ từ góc nhìn cảm xúc của các họa sĩ - ảnh 18

Bác Hồ đi chiến dịch, tranh sơn dầu của Ngô Quang Nam

Những hình ảnh Bác Hồ từ góc nhìn cảm xúc của các họa sĩ - ảnh 19

Đến với Bác ở K9, sơn dầu của Nguyễn Văn Chiến

Những hình ảnh Bác Hồ từ góc nhìn cảm xúc của các họa sĩ - ảnh 20

Đầu nguồn cách mạng, sơn dầu của Nguyễn Văn Chiến

Những hình ảnh Bác Hồ từ góc nhìn cảm xúc của các họa sĩ - ảnh 21

Người chỉ huy tối cao, sơn dầu của Nguyễn Thế Hữu

Những hình ảnh Bác Hồ từ góc nhìn cảm xúc của các họa sĩ - ảnh 22

Bác Hồ, người lãnh đạo hai cuộc kháng chiến, sơn dầu của Nguyễn Văn Chung

Những hình ảnh Bác Hồ từ góc nhìn cảm xúc của các họa sĩ - ảnh 23

Bản giao hưởng hòa bình của Nguyễn Hải Nghiêm

Những hình ảnh Bác Hồ từ góc nhìn cảm xúc của các họa sĩ - ảnh 24

Bác Hồ xem triển lãm mỹ thuật, sơn dầu của Hoàng Kim Tiến

Những hình ảnh Bác Hồ từ góc nhìn cảm xúc của các họa sĩ - ảnh 25

Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người, tranh cổ động của Kiều Hải

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet