Những hình ảnh lịch sử về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đại tướng, Tổng tư lệnh tối cao quân đội nhân dân Việt Nam là một trong những nhà chiến lược quân sự tài ba nhất thế giới.

Những hình ảnh lịch sử về Đại tướng Võ Nguyên Giáp - ảnh 1
Đại tướng Võ Nguyên Giáp đọc Quân lệnh số 1 Quyết định thành lập đội Việt Nam tuyên truyền Giải Phóng quân (22/12/1944).
Những hình ảnh lịch sử về Đại tướng Võ Nguyên Giáp - ảnh 2
Đại tướng thị sát thị xã Cao Bằng năm 1950.

Những hình ảnh lịch sử về Đại tướng Võ Nguyên Giáp - ảnh 3
Đại tướng theo dõi diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ (1954).
Những hình ảnh lịch sử về Đại tướng Võ Nguyên Giáp - ảnh 4
Các chiến sĩ thi đua trong Chiến dịch Điện Biên Phủ vui mừng công kênh Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp tại lễ mừng công (13/5/1954).
Những hình ảnh lịch sử về Đại tướng Võ Nguyên Giáp - ảnh 5
Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong giờ phút nghỉ ngơi trò chuyện cùng các chiến sĩ.

Những hình ảnh lịch sử về Đại tướng Võ Nguyên Giáp - ảnh 6
Cùng Tư lệnh Đồng Sĩ Nguyên và Chính ủy Đoàn 559 Đặng Tính nói chuyện tại một lán rừng Trường Sơn (3/1973).
Những hình ảnh lịch sử về Đại tướng Võ Nguyên Giáp - ảnh 7
Khen ngợi nhân dân địa phương và anh chị em công nhân đội vận tải thuyền sông Gianh (Quảng Bình) đã góp phần tích cực vận chuyển hàng ra tiền tuyến (1968).

Những hình ảnh lịch sử về Đại tướng Võ Nguyên Giáp - ảnh 8
Đại tướng duyệt phương án đánh B52 của Mỹ tập kích vào Hà Nội năm 1972 tại Sở chỉ huy Quân chủng Phòng không - Không quân.
Những hình ảnh lịch sử về Đại tướng Võ Nguyên Giáp - ảnh 9
Đại tướng kiểm tra một cung đường vận tải chiến lược Tây Trường Sơn mùa khô 1972 - 1
Những hình ảnh lịch sử về Đại tướng Võ Nguyên Giáp - ảnh 10
Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Trung đoàn trưởng Thái Dũng, Tiểu đoàn trưởng Dũng Mã đang nghiên cứu sơ đồ tác chiến Chiến dịch Biên giới.
Những hình ảnh lịch sử về Đại tướng Võ Nguyên Giáp - ảnh 11
Ảnh chụp Đại tướng Võ Nguyên Giáp năm 1968 khi ông đang nói chuyện cùng các chiến sĩ.

Những hình ảnh lịch sử về Đại tướng Võ Nguyên Giáp - ảnh 12
Trung tướng Vũ Xuân Chiêm (thứ 2 từ trái sang) cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thượng tướng Song Hào và Thượng tướng Hoàng Văn Thái bàn kế hoạch giải phóng miền Nam năm 1975.

Ảnh tư liệu

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet