Những lớp bồi dưỡng an toàn thông tin ở Quảng Ninh năm 2016 mở ra

H.A.H

Những lớp học ở Quảng Ninh sẽ góp phần nâng cao nhận thức, năng lực cho học viên để kịp thời ứng phó, giải quyết các vấn đề mất an toàn thông tin qua các tình huống giả định có thể xảy ra trong thực tế.

Mới đây tại thành phố Hạ Long, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lớp bồi dưỡng về an toàn, bảo mật thông tin năm 2016. Giảng viên là cán bộ của Trung tâm Ứng cứu Khẩn cấp Máy tính Việt Nam VNCERT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Những lớp bồi dưỡng an toàn thông tin ở Quảng Ninh năm 2016 mở ra - ảnh 1
Mới đây tại thành phố Hạ Long, Sở TT&TT tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lớp bồi dưỡng về an toàn, bảo mật thông tin năm 2016. Ảnh minh họa. Nguồn: Cổng thông tin điện tử Sở TT&TT tỉnh Quảng Ninh.

Lớp học có gần 50 học viên là cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng làm nhiệm vụ về CNTT của các Sở, ban, ngành và tổ chức đoàn thể tỉnh. Mục tiêu lớp học nhằm nâng cao nhận thức, năng lực cho học viên; trang bị cho học viên những kỹ năng cần thiết để kịp thời ứng phó, giải quyết các vấn đề mất an toàn thông tin qua các tình huống giả định có thể xảy ra trong thực tế.

Theo Cổng thông tin điện tử Sở TT&TT tỉnh Quảng Ninh đưa tin, trong 5 ngày các học viên được tiếp cận 7 học phần: Tổng quan về các vấn đề kỹ thuật; Bảo đảm an toàn hạ tầng mạng; Đảm bảo an toàn thông tin cho cổng, trang thông tin điện tử; Phòng, chống phần mềm độc hại; Kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin; Quy trình và mạng lưới ứng cứu sự cố; Thảo luận, kiểm tra, đánh giá kết quả.

Năm 2016, các hình thức tấn công APT, mã độc gián điệp, mạng botnet, DDoS, Deface, Phishing… đang ngày càng tinh vi, phức tạp, khó lường. Đã xuất hiện nhiều cuộc tấn công có chủ đích (APT) nhằm vào các cơ quan chính phủ, các hệ thống tài chính, các hệ thống hạ tầng trọng yếu.

Qua cuộc kiểm tra về ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước của tỉnh Quảng Ninh từ tháng 6-7/2016 hầu hết các trang thông tin điện tử do các các đơn vị tự xây dựng riêng có lỗ hổng bảo mật ở mức nghiêm trọng như: lộ thông tin đường dẫn quản trị; một số liên kết lỗi làm lộ thông tin về web cho phép truy cập từ bên ngoài Internet; cho phép hacker có thể chèn những đoạn mã, khi người dùng vào những trang thông tin điện tử này mã độc sẽ được thực thi trên máy của người dùng; máy chủ tồn tại lỗ hổng nghiêm trọng cho phép hacker tấn công lấy cắp dữ liệu hoặc xóa cơ sở dữ liệu hoặc chèn các đoạn mã đánh lừa người dùng từ đó cài các mã độc lên máy tính người dùng; cho phép hacker có thể thực thi các mã từ xa đến máy chủ ảnh hưởng tới các hoạt động của máy chủ.

Vì thế việc tổ chức lớp bồi dưỡng An toàn, bảo mật thông tin là rất cần thiết để nâng cao nhận thức và trang bị cho đội ngũ cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm về CNTT thuộc các cơ quan, đơn vị của tỉnh.

Sau lớp đầu, Sở TT&TT tỉnh cũng tiếp tục mở lớp thứ 2 dành học viên cho các cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng làm nhiệm vụ về CNTT thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Nếu nhìn lại năm ngoái, Sở TT&TT tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với các đơn vị thuộc tỉnh tổ chức khoảng 60 lớp tập huấn về chữ ký số trong trao đổi văn bản điện tử.

Sự nâng cao nhận thức, kỹ năng trong vấn đề này còn thể hiện ở việc trong năm 2016, Sở TT&TT tỉnh Quảng Ninh thực hiện hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tăng cường đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT.

Điều đáng mừng là với những nỗ lực như thế, trong năm 2016 Quảng Ninh không để xảy ra sự cố nào về an toàn thông tin, theo báo cáo kết quả hoạt động thông tin và truyền thông năm 2016 của Sở TT&TT tỉnh.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet