Những lưu ý khi nộp nguyện vọng bổ sung

Hải Ngọc

Các trường tổ chức xét tuyển sẽ công bố kết quả trúng tuyển trên trang thông tin điện tử của trường và chuyển giấy báo trúng tuyển cho thí sinh.

Về việc tuyển sinh đại học cao đẳng hệ chính quy trong các đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các sở GDĐT, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng (sau đây gọi chung là các trường ĐH, CĐ) lưu ý và thực hiện một số nội dung.

ĐH Kinh tế Quốc dân tuyển sinh nguyện vọng 1.

Đối với thí sinh, theo Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy hiện hành, trong các đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung, sau khi đăng ký xét tuyển vào trường, thí sinh không được thay đổi nguyện vọng và không rút hồ sơ để chuyển sang trường khác.

Thí sinh sử dụng số mã vạch của mỗi Giấy chứng nhận kết quả thi để ĐKXT vào một trường duy nhất; gửi Phiếu ĐKXT (theo mẫu 1) bằng một trong các phương thức sau:

Nộp tại sở GDĐT hoặc trường THPT do sở GDĐT quy định. Qua đường bưu điện bằng hình thức chuyển phát nhanh. Nộp trực tiếp tại trường. Khi trúng tuyển, thí sinh mang theo Giấy chứng nhận kết quả thi để làm thủ tục nhập học tại trường.

Đối với các sở GDĐT, trong thời gian quy định đối với mỗi đợt ĐKXT, tổ chức tiếp nhận ĐKXT của thí sinh; chuyển dữ liệu ĐKXT của thí sinh cho các trường ĐH, CĐ. Cuối mỗi đợt xét tuyển gửi danh sách thí sinh (theo mẫu 2) về Bộ qua hộp thư ts2015@moet.edu.vn; 

Lưu giữ Phiếu ĐKXT của thí sinh.

Đối với các trường ĐH, CĐ: Thường xuyên cập nhật thông tin ĐKXT và cập nhật danh sách thí sinh vào dữ liệu ĐKXT của trường mình.Tổ chức xét tuyển, công bố kết quả trúng tuyển trên trang thông tin điện tử của trường và chuyển giấy báo trúng tuyển cho thí sinh.

Bộ Giáo dục và Đào đề nghị các sở GDĐT, các trường ĐH, CĐ thông báo rộng rãi và tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung công văn này.

Mẫu 1:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG

Họ và tên thí sinh: …………………………………………giới tính:…………. …..

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………...…………………....

Số báo danh (trong kỳ thi THPT quốc gia):                                   

Số mã vạch:                -                -                -           

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển: .......................................................................................

...................................................................................Số điện thoại:  ...................................

Đăng ký xét tuyển vào:

Mã trường                Tên trường: ………………………………………..

CÁC NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ

(Xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới)

1. Nhóm ngành/Ngành: …….........……. Mã ngành    ……

Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển:   

2. Nhóm ngành/Ngành: ………........…. Mã ngành    ……

Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển:   

3. Nhóm ngành/Ngành: …………......... Mã ngành    ……

Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển:   

4. Nhóm ngành/Ngành: ………….......... Mã ngành    ……

Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển:   

                     ..........., ngày ……. tháng     năm 2015

    NGƯỜI LÀM ĐƠN

    (ký, ghi rõ họ tên)

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet