Những mốc son của du lịch Việt qua một thập kỷ

Nam Khánh

10 năm qua du lịch Việt đã có những bước tiến bứt phá ngoạn mục.

Lượng khách tăng trưởng vượt bậc, nhiều khu nghỉ dưỡng liên tiếp được quốc tế xướng danh, nhiều công trình làm thay đổi diện mạo của các vùng đất, ghi danh Việt Nam vào bản đồ du lịch toàn cầu.

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet