Để chọn ra danh sách 50 phụ nữ quyền lực châu Á, Forbes Asia dựa trên các tiêu chí: doanh thu của công ty, vị trí của ứng cử viên trong công ty và mức độ tham gia vào công việc.