Những thành tích 100% dịch vụ công trực tuyến ở Quảng Ninh

H.A.H

Hiện nay Sở TT&TT tỉnh Quảng Ninh đã cung cấp 42/42 (100%) thủ tục hành chính trên cổng thông tin dichvucong.quangninh.gov.vn dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

Hiện nay Sở TT&TT tỉnh Quảng Ninh đã cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên cổng thông tin dichvucong.quangninh.gov.vn, nghĩa là thực hiện tiếp nhận, xử lý hồ sơ của tổ chức, công dân hoàn toàn qua mạng. Đó là một trong những thành tích cuối năm 2016 được đăng trên Cổng thông tin điện tử của Sở.

Bên cạnh đó 100 % thủ tục hành chính của Sở TT&TT tỉnh được thực hiện thẩm định, phê duyệt tại chỗ, đồng thời 100% được tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

Những thành tích 100% dịch vụ công trực tuyến ở Quảng Ninh - ảnh 1
Hiện nay Sở TT&TT tỉnh Quảng Ninh đã cung cấp 42/42 (100%) thủ tục hành chính trên cổng thông tin dichvucong.quangninh.gov.vn dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

Nhìn chung Sở TT&TT tỉnh Quảng Ninh đang cho thấy vai trò đi đầu trong tích cực triển khai dịch vụ công trực tuyến trên toàn tỉnh. Theo báo cáo kết quả hoạt động thông tin và truyền thông năm 2016, đến nay 70% trên tổng số các thủ tục hành chính ở Quảng Ninh đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Trong Hội thảo Xu hướng, giải pháp CNTT trong quản lý Nhà nước và phát triển doanh nghiệp ở Quảng Ninh hồi tháng 10 năm nay ở thành phố Hạ Long, đại diện Sở TT&TT tỉnh Quảng Ninh đã có bài tham luận về tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, giới thiệu quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên trang dichvucong.quangninh.gov.vn, đồng thời chia sẻ với các cơ quan Nhà nước, các doanh nghiệp về thực trạng CNTT tỉnh Quảng Ninh và một số quy định áp dụng chữ ký số trong trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Điều tích cực hơn là tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn trên trang dichvucong.quangninh.gov.vn lên đến 96%, tính đến 0h00 ngày 26/12/2016.

Trong năm 2016, Sở TT&TT tỉnh Quảng Ninh cũng báo cáo đã tiến hành khảo sát, đánh giá mô hình chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh trên cơ sở đó tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp, hoàn thiện và triển khai các phương án phát triển, nâng cấp hệ thống chính quyền điện tử giai đoạn 2.

Với quá trình triển khai chính phủ điện tử ở Quảng Ninh, công tác tuyên truyền tới các cấp, các ngành, các tổ chức và người dân cũng được thực hiện đồng bộ. Tỷ lệ các bộ hồ sơ được tiếp nhận qua mạng ngày càng tăng, bước đầu đã đạt những kết quả khả quen, góp phần thay đổi cách thức cung cấp dịch vụ, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Năm ngoái 2015, Sở TT&TT Quảng Ninh đã tổ chức khoảng trên 60 lớp tập huấn về chính quyền điện tử cho người dân, với khoảng 5.000 học viên tham dự.

Kế hoạch tổ chức các lớp truyền thông, tập huấn về chính quyền điện tử cho công dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được UBND tỉnh và Sở TT&TT xây dựng và triển khai từ năm 2014. Trong năm 2014, Sở đã triển khai 80 lớp tuyên truyền tập huấn về chính quyền điện tử tại các thành phố: Hạ Long, Cẩm Phả, Móng Cái, Uông Bí và huyện Vân Đồn với gần 4.000 học viên tham gia.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet