Những vấn đề trọng đại sẽ xem xét trong kỳ họp thứ 6

Nguyễn Dũng

Diễn ra trong 33 ngày, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII khai mạc đầu tuần tới sẽ xem xét và thông qua nhiều vấn đề trọng đại, liên quan đến mọi tầng lớp trong nhân dân.

Một vấn đề trọng đại thu hút được mối quan tâm lớn tại kỳ họp thứ 6 là thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Theo ghi nhận của VPQH, tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến và đã được tiếp thu, chỉnh lý trên cơ sở ý kiến của nhân dân, phản ánh được ý chí, nguyện vọng của nhân dân về Hiến pháp sửa đổi.

Những vấn đề trọng đại sẽ xem xét trong kỳ họp thứ 6 - ảnh 1
Kỳ họp thứ 6 Quốc hội sẽ quyết định nhiều nội dung trọng đại.

Bên cạnh đó các ĐBQH cũng đóng góp nhiều ý kiến cụ thể, xác đáng vào nội dung để hoàn thiện bản dự thảo. Hiến pháp sửa đổi sau khi tiếp thu, chỉnh lý gồm 11 chương, 120 điều, đã bám sát cương lĩnh năm 1991, các văn kiện của Đảng và Nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị về mục tiêu, yêu cầu và những quan điểm cơ bản, định hướng lớn của việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Tại buổi họp báo thông tin trước kỳ họp, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc khẳng định: Quốc hội sẽ quyết tâm thông qua Hiến pháp sửa đổi tại kỳ họp thứ 6 này.

Một dự án trọng đại khác cũng được xem xét, thông qua tại kỳ họp tới là Luật đất đai sửa đổi. Đây là đạo luật quan trọng, có tác động lớn đến các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất, tác động đến sự phát triển kinh tế đất nước và ảnh hưởng đến toàn xã hội.

Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan đã dành nhiều thời gian nghiên cứu cẩn thận, kỹ lưỡng và thực hiện các bước đi thận trọng trong việc sửa đổi luật. Dự thảo Luật đất đai sửa đổi trình Quốc hội tại kỳ họp này gồm 14 chương, 212 điều, tăng 2 điều so với dự thảo trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5.

Liên quan đến lĩnh vực kinh tế - xã hội, tại kỳ họp 6 Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội năm 2013, gồm đánh giá tình hình 9 tháng đầu năm và dự báo cả năm 2013.

Bên cạnh đó báo cáo cũng đưa ra dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, trong đó tập trung phân tích tình hình bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước; xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.

Quốc hội cũng cho ý kiến với báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật và bảo hiểm y tế giai đoạn 2009 – 2012.

Thực hiện chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2013, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thành lập đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế giai đoạn 2009 – 2012”.

Báo cáo giám sát được Quốc hội xem xét sẽ gồm 3 phần: kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế; đánh giá kết luận chung; và một số kiến nghị.

Tại kỳ họp này Quốc hội cũng nghe báo cáo kết quả rà soát quy hoạch, đầu tư xây dựng các dự án thủy điện và vận hành khai thác các công trình thủy điện.

Báo cáo gồm 4 phần: quy hoạch và đầu tư xây dựng các dự án thủy điện; công tác trồng rừng thay thế và thực hiện chính sách dịch vụ môi trường rừng tại các dự án thủy điện; công tác bồi thường, hỗ trợ, di dân, tái định cư tại các dự án thủy điện; công tác quản lý, vận hành khai thác hồ chứa và đảm bảo an toàn đập thủy điện.

Phó Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Sĩ Dũng cho biết, kỳ họp thứ 6 Quốc hội sẽ thông qua các dự án luật, gồm: Hiến pháp năm 1992 sửa đổi; Luật đất đai sửa đổi; Luật tiếp công dân; Luật đấu thầu sửa đổi; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí sửa đổi…

Các dự án luật cho ý kiến, gồm: Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật xây dựng sửa đổi; Luật đầu tư công; Luật hải quan sửa đổi; Luật Công an nhân dân sửa đổi; Luật Việc làm; Luật công chứng…

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet