Niêm yết 400 triệu CP hoán đổi sau tái cơ cấu Sacombank

Ngân Giang

HĐQT của Sacombank đã thông báo sẽ lập hồ sơ xin niêm yết 400 triệu cổ phiếu hoán đổi với Ngân hàng TMCP Phương Nam (SouthernBank) trên Sở GDCK thành phố Hồ Chí Minh.

Động thái này cho thấy đã có những biến chuyển trong nội tại của Sacombank kể từ sau khi hai ngân hàng này sáp nhập với nhau vào tháng 10/2015.

Trong đợt sáp nhập này, Sacombank đã phát hành 400 triệu cổ phiếu, trong đó 300 triệu cổ phiếu phát hành cho cổ đông SouthernBank với tỷ lệ hoán đổi là 1 cổ phiếu SouthernBank lấy 0,75 cổ phiếu Sacombank, và 100 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông Sacombank.

Tuy nhiên số cổ phiếu này đã không được niêm yết do chưa đáp ứng được các yêu cầu cần thiết. Cụ thể, theo Thông tư 202/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, một công ty niêm yết sáp nhập với một công ty chưa niêm yết thì sau khi sáp nhập, công ty sáp nhập được niêm yết cổ phiếu phát hành để sáp nhập khi đáp ứng điều kiện: sau sáp nhập, công ty sáp nhập phải có ROE đạt từ  5% trở lên hoặc  ROE dương và lớn hơn ROE của công ty đó trước khi thực hiện sáp nhập.

Nếu không đáp ứng 2 yêu cầu trên, và đồng thời phần vốn phát hành thêm để hoán đổi làm phát sinh tăng không quá 50% vốn điều lệ trước khi phát hành, ngân hàng phải đợi 1 năm để đăng ký niêm yết.

Niêm yết 400 triệu CP hoán đổi sau tái cơ cấu Sacombank - ảnh 1

Trên thực tế hiện chưa có báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 nên Sacombank chưa thể công bố tỷ lệ ROE theo báo cáo kiểm toán là cao hơn hay thấp hơn 5% và vẫn phải đợi suốt hơn một năm qua. Vì vậy cho đến nay số cổ phiếu trên chưa thể niêm yết.

Điều này cho thấy báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 có thể sắp được công bố và kết quả kiểm toán cũng sẽ không ảnh hưởng tới thủ tục niêm yết cổ phiếu mới. Thời gian công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 liên quan đến việc có khả năng NHNN sắp phê duyệt đề án tái cấu trúc Sacombank. Tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có thông tin chi tiết về đề án tái cấu trúc Sacombank được NHNN phê duyệt.

Theo ước tính của Sacombank, tăng trưởng cho vay khách hàng năm 2016 chỉ là 7%, đạt 193 nghìn tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng bình quân ngành là 18,71%.  Tăng trưởng huy động khách hàng là 11,6% , đạt 290 nghìn tỷ đồng, theo đó hệ số dư nợ/vốn lưu động (LDR) chỉ là 66,13%.  Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng ước tính chỉ là 300 tỷ đồng (giảm 79,85% so với năm 2015). Tuy nhiên, Sacombank cũng chưa công bố thông tin chi tiết về chi phí dự phòng rủi ro và tỷ lệ nợ xấu.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet