Ninh Bình: Cơ quan ký giao ước thi đua không có nhân viên hút thuốc lá

Khánh Ngọc

Theo kế hoạch số 60/KH-UBND 2017 của tỉnh Ninh Bình về kế hoạch phòng chống tác hại thuốc lá để thực hiện các tiêu chí 90% Lãnh đạo tỉnh và các Sở, ban, ngành, địa phương hiểu biết về quy định của Luật PCTH thuốc lá.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị ký giao ước thi đua với các tiêu chí: đơn vị không có cán bộ, công nhân viên hút thuốc lá; tổ chức cho cán bộ, công nhân viên tham gia ký cam kết thi đua thực hiện của Luật PC THTL; tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị không khói thuốc lá

Mỗi địa phương, đơn vị căn cứ Kế hoạch PCTHTL của tỉnh, các quy định của Luật PCTHTL và thực tế tại đơn vị; lựa chọn và xây dựng các mô hình về môi trường không khói thuốc nhằm đảm bảo việc thực thi nghiêm Luật PCTHTL, đồng thời làm điểm, rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình.

Kịp thời biểu dương, khen thưởng các đơn vị thực hiện tốt và duy trì mô hình, ý tưởng sáng tạo, hiệu quả;

UBND tỉnh sẽ tổ chức các đợt thanh, kiểm tra liên ngành việc thực thi Luật PCTH thuốc lá và giám sát việc thực hiện các hoạt động môi trường không khói thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

Thành lập đoàn Thanh, kiểm tra liên ngành về việc thực hiện các quy định của Luật PC THTL và văn bản liên quan đối với các trường học, bệnh viện, khách sạn, nhà hàng, nơi công cộng, điểm bán lẻ thuốc lá...

Thành lập đoàn giám sát liên ngành của tỉnh bao gồm đại diện: BCĐ tỉnh, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an, Sở Văn hóa thể thao, Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý các khu công nghiệp…;

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet