Ninh Bình đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng nhanh và bền vững

PV

Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 kết thúc, Ninh Bình đã xác định được mục tiêu cho mình là phát triển kinh tế, phấn đấu đưa Ninh Bình phát triển nhanh, bền vững.

Năm năm qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Ninh Bình đã đoàn kết, phấn đấu không ngừng triển khai thực hiện sáng tạo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, nổi bật là:
- Kinh tế tăng trưởng khá, bình quân cả nhiệm kỳ đạt 11,7%/năm, gấp 2 lần bình quân chung của cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp và dịch vụ. Giá trị sản xuất từ các làng nghề chiếm 19% tổng giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh. Các nguồn vốn huy động cho đầu tư phát triển tăng nhanh. Hạ tầng cơ sở có bước phát triển quan trọng. Diện mạo đô thị và nông thôn có nhiều đổi mới, văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ. An sinh xã hội, công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, đời sống nhân dân ổn định và được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng được tăng cường; năng lực lãnh đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên; hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Thanh được bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình
nhiệm kỳ 2015-2020

Bước sang giai đoạn mới 2015 - 2020, tỉnh Ninh Bình xác định rõ mục tiêu: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh phát triển kinh tế, khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; phấn đấu đưa Ninh Bình phát triển nhanh, bền vững. 

Mục tiêu tổng quát đó cũng chính là khát vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh mong muốn tại Đại hội, các đại biểu tập trung trí tuệ để đề ra những nhiệm vụ và giải pháp phát triển các lĩnh vực mang tính tập trung và đột phá, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết đại hội thông qua, đáp ứng kỳ vọng của lớp lớp các thế hệ người dân Ninh Bình.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình: "Việc cần làm ngay sau thành công của Đại hội là  các ngành, địa phương, đơn vị sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT chào mừng thành công Đại hội. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức tuyên truyền kịp thời, sâu rộng về kết quả Đại hội trong các tầng lớp nhân dân. Các cơ quan thông tin đại chúng tiếp tục phản ánh những tâm tư, tình cảm, nhận thức và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đối với Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng…

Các cấp ủy Đảng, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, xây dựng chương trình kế hoạch hành động cụ thể thực hiện các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới sẽ tiến hành xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa, tiến hành phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khóa mới, rà soát bổ sung, ban hành mới các cơ chế, chính sách tập trung phát triển kinh tế".

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã từng nhấn mạnh tại Đại hội Đại biểu Đảng Bộ tình Ninh Bình nhiệm kỳ 2015 - 2020 vừa qua : Kế thừa những giá trị truyền thống tốt đẹp của tỉnh, cùng với những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Bộ Chính trị tin tưởng chắc chắn rằng Đảng bộ, quân và dân Ninh Bình sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, sáng tạo không ngừng, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, nêu cao đoàn kết, tranh thủ thời cơ, phát huy sức mạnh tổng hợp, đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XXI của Đảng bộ tỉnh thực sự đi vào cuộc sống, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, sánh vai với các cường quốc năm châu như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2015-2020:  "Để nghị quyết Đại hội từng bước đi vào cuộc sống, Đảng bộ tỉnh Ninh Bình tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, huy động các nguồn lực, khai thác tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trên các lĩnh vực, nhất là du lịch, dịch vụ, tập trung xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn mức bình quân chung của khu vực Đồng bằng sông Hồng. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trọng tâm là nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở thực sự trong sạch, vững mạnh. Quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI đã đề ra, góp phần cùng với cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng".


cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet