Ninh Thuận: Cần đào tạo nhân lực cho phát thanh tiếng dân tộc

Bình Minh

Tại Ninh Thuận, nguồn nhân lực cho phát thanh tiếng dân tộc đang gặp rất nhiều khó khăn. Việc đào tạo nhân lực cho phát thanh tiếng dân tộc là vấn đề cấp thiết cần sớm được triển khai.

Nhà báo Bá Minh Triều, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Ninh Thuận cho biết: Ninh Thuận có dân số hơn 600.000 người, là tỉnh có đồng bào Chăm và Raglai sinh sống nhiều nhất cả nước.

Từ năm 1994, mặc dù còn nhiều khó khăn của một tỉnh mới thành lập, nhưng Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức sản xuất và phát sóng chương trình phát thanh tiếng Chăm và tiếng Raglai với thời lượng mỗi chương trình 15 phút/tuần. Đây là nỗ lực rất lớn trong việc đưa thông tin đến với bà con dân tộc bằng chính tiếng mẹ đẻ trên sóng phát thanh địa phương.

Tuy nhiên, hiện nay, nhu cầu thông tin trên các lĩnh vực đời sống, xã hội đối với đồng bào dân tộc ngày càng cao, trong khi đó, nguồn nhân lực để tổ chức sản xuất chương trình phát thanh dân tốc, nhất là đội ngũ phóng viên, biên tập viên là người dân tộc chưa nhiều, do đó chưa đáp ứng nhu cầu thực tế của công chúng. Việc đào tạo nguồn nhân lực cho phát thanh tiếng dân tộc là vấn đề cấp thiết cần sớm được triển khai.

Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Ninh Thuận vẫn chưa có phòng phát thanh dân tộc

Hiện tại, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Ninh Thuận vẫn chưa có phòng phát thanh dân tộc. Việc sản xuất 2 chương trình phát thanh tiếng Chăm và Raglai chủ yếu giao cho 1 – 2 biên tập viên phụ trách. Phòng hiện có 3 phóng viên là người dân tộc Chăm, vì thế, chương trình phát thanh tiếng Raglai phải mời cộng tác viên đài truyền thanh huyện biên dịch và phát sóng, nên thường bị động trong sản xuất chương trình phát sóng hàng tuần.

Mặt khác, trong số 3 người đang thực hiện chương trình phát thanh tiếng dân tộc, chỉ có 1 người được đào tạo đại học báo chí, 2 người còn lại chưa được đào tạo đúng chuyên ngành để sản xuất chương trình phát thanh tiếng dân tộc.

Những năm qua, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Ninh Thuận thường xuyên cử cán bộ là người dân tộc Chăm biệt phái đến VTV5 công tác, từ đó có điều kiện học hỏi kinh nghiệm trong việc thực hiện các chương trình tiếng dân tộc ở địa phương. Tuy nhiên, do có một số người đã chuyển công tác khác nên nguồn nhân lực cho phát thanh tiếng dân tộc ở địa phương đang gặp rất nhiều khó khăn.

Một vấn đề khác là hiện nay, nguồn nhân lực nói tốt tiếng dân tộc trong các cơ quan truyền thông rất ít, nhất là đội ngũ phóng viên trẻ. Do đó, hầu như các cơ quan đều khuyến khích, tạo điều kiện cho phóng viên, biên tập viên tự học tiếng dân tộc của mình. Song kết quả đạt được vẫn chưa như kỳ vọng.

Để nâng cao số lượng và chất lượng nguồn nhân lực cho phát thanh dân tộc tại đài phát thanh – truyền hình các địa phương, Đài Tiếng nói Việt Nam cần hỗ trợ đào tạo nghiệp vụ tổ chức sản xuất chương trình phát thanh dân tộc thông qua các đợt trao đổi, tập huấn nghiệp vụ, tổ chức hội thảo về chương trình phát thanh tiếng dân tộc; Quan tâm đào tạo, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ biên tập viên, phóng viên là người dân tộc thiểu số trực tiếp sản xuất chương trình phát thanh tiếng dân tộc tại địa phương…

“Công chúng của phát thanh dân tộc có những đặc điểm rất chuyên biệt, đặt ra cho những người làm phát thanh dân tộc yêu cầu không chỉ được đào tạo căn cơ, chuyên sâu mà phải am hiểu được tâm tư, nguyện vọng, hiểu sâu sắc tâm lý, cách tiếp nhận thông tin của đồng bào, từ đó có cách thức tuyên truyền phát thanh dân tộc hiệu quả nhất. Trong định hướng phát triển các chương trình phát thanh dân tộc, việc đào tạo nguồn nhân lực cần phải được quan tâm hơn nữa, để qua đó khẳng định được vị thế của chương trình phát thanh tiếng dân tộc trong đời sống”, nhà báo Bá Minh Triều chia sẻ.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet