Ninh Thuận hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho dân tộc thiểu số

Bạch Dương

Tỉnh Ninh Thuận đã hỗ trợ đất ở, đất sản xuất nhằm tháo gỡ khó khăn, từng bước giúp đồng bào dân tộc thiểu số sớm ổn định cuộc sống.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Ninh Thuận, toàn tỉnh hiện có 920 hộ đồng bào dân tộc thiểu số chưa có đất ở và trên 3.000 hộ chưa có đất sản xuất.

Để hỗ trợ đồng bào, tỉnh Ninh Thuận cần hơn 42ha đất ở và trên 1.000ha đất sản xuất.

Tính đến tháng 9/2017, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận đã rà soát, thống kê lại 3 loại đất rừng, trong đó, 14.000ha dự kiến sẽ được đưa ra khỏi đất rừng để cấp đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet