Ninh Thuận quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII của Đảng

NK

Trong 2 ngày 26 và 27/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Hội nghị đã được nghe các báo cáo viên truyền đạt, phân tích những điểm mới và những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế  xã hội 5 năm (2011-2015) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2016-2020); Báo cáo tổng kết thực hiện NQ Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Hội nghị đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm về Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện NQ Đại hội XII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu bế mạc Hội nghị.

Trong quá trình học tập, các đại biểu viết bài thu hoạch, phân tích, làm rõ nhận thức sâu sắc các nội dung Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Lên hệ với thực tiễn, xác định trách nhiệm, việc làm cụ thể của từng cá nhân, đơn vị trong thời gian tới; Đồng thời đề xuất, góp ý những việc cần làm ngay, những vấn đề bức xúc, cấp bách nhằm ổn định phát triển kinh tế, kiểm soát lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; Thúc đẩy sản xuất phát triển. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, quyết tâm chính trị trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ lãnh đạo và tập thể các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, địa phương trong toàn tỉnh, sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương các đại biểu dự hội nghị đã đề cao tinh thần trách nhiệm và nêu rõ đây là hội nghị có ý nghĩa mở đầu, định hướng cho đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để học tập, quán triệt và triển khai thực hiện NQ Đại hội XII của Đảng trong toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân tỉnh nhà. Các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, viết thu hoạch đảm bảo theo tinh thần chỉ thị của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. Đồng chí chỉ đạo sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức đảng phải khẩn trương tổ chức học tập, quán triệt ở cấp mình; Chủ động xây dựng Chương trình hành động thực hiện NQ Đại hội XII của Đảng. Bên cạnh đó phải đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến NQ Đại hội XII của Đảng từ tỉnh đến cơ sở, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet