Ninh Thuận: Xã hội hóa giáo dục ở huyện miền núi

Bạch Dương

Ngành giáo dục đào tạo huyện Bác Ái (Ninh Thuận) đã đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục để tạo điều kiện cho các em có hoàn cảnh khó khăn được đến trường.

Bác Ái là huyện miền núi đặc biệt khó khăn của tỉnh Ninh Thuận, hộ nghèo chiếm tỷ lệ cao, nhiều phụ huynh phải đi làm rẫy xa, không có điều kiện chăm sóc việc học cho con cái.

Để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, Phòng Giáo dục- Đào tạo huyện Bác Ái đã đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, huy động sự tham gia của xã hội chung tay chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, tạo điều kiện cho các em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường.

Để đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Bác Ái đã kêu gọi các tổ chức xã hội, cá nhân trong và ngoài tỉnh chung tay đóng góp chăm lo cho sự nghiệp giáo dục.

Năm học mới 2016-2017, Phòng giáo dục huyện Bác Ái đã nhận được hiện vật có giá trị trên 1 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ như: sách giáo khoa, vở, cặp sách, xe đạp cho học sinh….

Đến nay, học sinh trên địa bàn huyện Bác Ái có đủ vở để học tập, 85% em được hỗ trợ sách giáo khoa phục vụ cho việc học.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet