Nợ công ở mức 61,8% GDP, dư nợ Chính phủ đã chạm trần

Nguyễn Tuân

Chiều 22/5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về quyết toán NSNN năm 2015.

Theo đó, Chính phủ trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015.

Theo báo cáo, tổng thu NSNN năm 2015 tăng 9,6% (87.117 tỷ đồng) so với dự toán, chủ yếu do tăng thu từ tiền sử dụng đất và thu từ cổ tức, lợi nhuận còn lại từ các doanh nghiệp nhà nước. Trong đó, tăng chủ yếu của ngân sách địa phương (NSĐP) là 83.763 tỷ đồng. Đối với thu ngân sách trung ương (NSTW), loại trừ các khoản thu để chi cho mục tiêu, đạt 98,3% dự toán giao; giảm thu 7.452 tỷ đồng so với số liệu giảm thu Chính phủ đã báo cáo Quốc hội khóa 13, kỳ họp thứ 11 tháng 3/2016, do tăng chi trả hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ quy định.

Theo Báo cáo tóm tắt của Kiểm toán Nhà nước do Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc trình bày trước Quốc hội, Báo cáo quyết toán NSNN năm 2015 do Chính phủ lập được tổng hợp đầy đủ từ báo cáo quyết toán ngân sách của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và báo cáo quyết toán của các đơn vị dự toán cấp I trực thuộc NSTW. Song, KTNN đánh giá còn nổi lên một số vấn đề về quản lý thu – chi NSNN, quản lý nợ công, và quản lý sử dụng nợ công.

Nợ công ở mức 61,8% GDP, dư nợ Chính phủ đã chạm trần - ảnh 1

KTNN kiến nghị Chính phủ Chỉ đạo Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan trung ương, địa phương, đơn vị được kiểm toán thực hiện đầy đủ, kịp thời kiến nghị của KTNN trong năm 2016 đối với niên độ ngân sách năm 2015 là 38.776 tỷ đồng (tăng thu 11.365 tỷ đồng; giảm chi 16.174 tỷ đồng; nợ đọng phát hiện tăng thêm 1.569 tỷ đồng; phải nộp, hoàn trả và quản lý qua NSNN 9.104 tỷ đồng; xử lý khác 564 tỷ đồng).

KTNN kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương, địa phương và đơn vị được kiểm toán xử lý các vấn đề về cơ chế, chính sách, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân đối với các khuyết điểm và sai phạm đã nêu trong từng báo cáo kiểm toán; rà soát để hủy bỏ hoặc thay thế, sửa đổi, bổ sung 150 văn bản không phù hợp với quy định chung của Nhà nước.

Trong khi đó, theo báo cáo thẩm tra về quyết toán NNN năm 2015 do ông Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội (UBTCNS), trình bày trước Quốc hội, UBTCNS cho rằng, Báo cáo quyết toán NSNN năm 2015 của Chính phủ đã được lập, kiểm toán, thẩm tra theo trình tự, thủ tục quy định. UBTCNS đề nghị Quốc hội xem xét, phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2015 như sau:

Tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 1.291.342 tỷ đồng (bao gồm cả chuyển nguồn từ năm 2014 sang năm 2015, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2014, thu huy động đầu tư của ngân sách địa phương và thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước);

Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 1.502.189 tỷ đồng (bao gồm cả chuyển nguồn từ năm 2015 sang năm 2016);

Bội chi ngân sách nhà nước là 263.135 tỷ đồng, bằng 6,28% GDP (không bao gồm kết dư ngân sách địa phương). Nguồn bù đắp bội chi NSNN: vay trong nước là 195.900 tỷ đồng, vay ngoài nước là 67.235 tỷ đồng.

Về nợ công, UBTCNS cho rằng các chỉ số dư nợ công, dư nợ nước ngoài của quốc gia vẫn trong giới hạn cho phép nhưng dư nợ Chính phủ đã chạm trần là 50% GDP, nợ công là 61,8% GDP. UBTCNS đề nghị Chính phủ tăng cường quản lý chặt chẽ nợ công, bảo đảm minh bạch, hiệu quả, an toàn tài chính quốc gia và sớm có phương án xử lý đối với 18.123 tỷ đồng nêu trên theo đúng quy định.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet