Nợ công “vẫn đảm bảo an toàn”

Thành Nam

Căn cứ vào mức tăng trưởng kinh tế, nhu cầu đầu tư, khả năng vay trả nợ của Chính phủ… Bộ KH&ĐT cho rằng, trong 3 năm tới có thể phát hành 360 nghìn tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ, do vậy nợ công "vẫn đảm bảo an toàn"!

3 năm tới cần 500 nghìn tỷ đồng vốn TPCP

Bộ KH&ĐT cho biết, giai đoạn 2011 – 2015 tổng vốn trái phiếu Chính phủ được QH thông qua là 225 nghìn tỷ, đến hết 2013 đã giao kế hoạch 150 nghìn tỷ, số vốn còn lại cho 2 năm là 75 nghìn tỷ.

Ngoài số vốn trên nhiều bộ, ngành, địa phương đã đề xuất bổ sung thêm vốn TPCP cho các dự án còn đang đầu tư dang dở, các dự án đầu tư mới, gồm cả QL1A và 14, ngoài ra còn có nhu cầu vốn đối ứng cho các chương trình, dự án ODA, vốn cho các dự án PPP. Với các nhóm này, theo tính toán tổng nhu cầu vốn TPCP trong 3 năm tới khoảng 500 nghìn tỷ đồng.

Nợ công “vẫn đảm bảo an toàn” - ảnh 1
Trong năm 2014 vốn đầu tư từ TPCP cho QL 1A, QL14  khoảng 17,5 nghìn tỷ đồng

Theo Bộ KH&ĐT, nếu trừ đi số vốn đã bố trí trong 3 năm thì nhu cầu vốn TPCP sẽ cần bổ sung thêm 201 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên sau khi rà soát, cắt giảm quy mô, giãn hoãn tiến độ một số dự án thì số vốn sẽ giảm xuống còn khoảng 190 nghìn tỷ đồng.

Trong đó số vốn chủ yếu phục vụ cho các dự án giao thông với khoảng gần 100 nghìn tỷ đồng cho 385 dự án. Kế đến là 243 dự án thủy lợi với trên 50 nghìn tỷ, và hơn 20 nghìn tỷ đồng cần cho 463 dự án y tế.

Sang giai đoạn 2014 – 2016 nhu cầu sử dụng nguồn vốn TPCP sẽ khoảng 220 nghìn tỷ đồng, trong đó vẫn tập trung chủ yếu vào các dự án giao thông.   

120 nghìn tỷ vốn TPCP trong năm 2014

Theo phân tích của Bộ KH&ĐT, dựa vào mức tăng trưởng kinh tế, nhu cầu đầu tư thực tế, khả năng vay trả nợ của Chính phủ và trần nợ công trong 3 năm tới, theo tính toán trong gian đoạn 2014 – 2016 có thể phát hành khoảng 360 nghìn tỷ đồng vốn TPCP, và vẫn đảm bảo an toàn nợ công.

Tuy nhiên do nhu cầu đầu tư vốn TPCP giai đoạn 2014 – 2016 quá lớn với tổng số vốn 285 nghìn tỷ đồng phát sinh, Bộ KH&ĐT đã đề nghị trình QH bổ sung vốn cho các dự án cấp bách, cấp thiết thuộc danh mục sử dụng vốn TPCP giai đoạn 2012 – 2015 đã được QH phê duyệt; đầu tư thực hiện các dự án chưa có trong danh mục được QH và UBTVQH cho phép đối với dự án QL 1A, QL 14, dự án luồng cho tàu có tải trọng lớn vào sông Hậu; bố trí vốn đối ứng các chương trình, dự án ODA và các dự án PPP.

Như vậy theo dự kiến số vốn TPCP trong giai đoạn 2014 – 2016 sẽ là 360 nghìn tỷ đồng, gồm 75 nghìn tỷ còn lại và 285 nghìn phát hành bổ sung. Riêng các dự án bổ sung mới cho đầu tư QL 1A, 14 và dự án luồng cho tàu vào khoảng 71 nghìn tỷ đồng.

Cũng theo Bộ KH&ĐT, trước mắt kế hoạch sử dụng vốn TPCP trong năm 2014 sẽ khoảng 120 nghìn tỷ đồng, gồm: Bố trí vốn theo kế hoạch đã được QH thông qua giai đoạn 2011 – 2015 là 60 nghìn tỷ đồng; riêng QL1A, QL14 dự kiến bố trí 17,5 nghìn tỷ đồng theo tiến độ thực hiện; các dự án đã có trong danh mục sử dụng đã được QH phê duyệt với 27 nghìn tỷ đồng còn thiếu…

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet