Nỗ lực chống trục lợi bảo hiểm y tế

P.Thuý

Trước tình hình người bệnh cũng như nhân viên y tế, cơ sở khám chữa bệnh trục lợi quỹ BHYT, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đưa ra các biện pháp hạn chế tối đa trục lợi.
Ảnh minh hoạ.
Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam - Phạm Lương Sơn cho biết, trước tình hình thực hiện và gia tăng chi phí khám, chữa bệnh BHYT 6 tháng đầu năm và lộ trình tiếp tục thực hiện giá dịch vụ y tế đã bao gồm tiền lương 6 tháng cuối năm, BHXH Việt Nam xác định việc chỉ đạo kiểm soát chi phí đảm bảo thực hiện trong phạm vi dự toán Chính phủ giao là nhiệm vụ trọng trách lớn.

Đề cập đến các giải pháp để thực hiện điều này, Phó Tổng Giám đốc cho biết, BHXH Việt Nam đẩy mạnh chỉ đạo, làm việc trực tiếp với BHXH tỉnh, UBND các tỉnh để cùng bàn biện pháp thực hiện. Trên cơ sở đánh giá chi phí của từng tỉnh sẽ xác định các biện pháp kiểm soát chi phí gia tăng phù hợp với đặc thù cơ sở cung cấp dịch vụ y tế.

BHXH Việt Nam tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin bằng việc tổ chức thực hiện tốt việc kết nối liên thông dữ liệu giữa cơ sở khám, chữa bệnh và cơ quan BHXH để phục vụ việc giám định, thanh toán BHYT theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 152/TB-VPCP ngày 24/6/2016thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh thực hiện BHYT toàn dân. Kịp thời phát hiện những trường hợp đi khám, chữa bệnh nhiều lần để tránh chỉ định trùng, đồng thời việc giám định chi phí khám, chữa bệnh BHYT sẽ thuận lợi hơn, dễ dàng hơn khi có đầy đủ dữ liệu trên phần mềm giám định, đảm bảo thanh toán đúng quy định.

BHXH các tỉnh thực hiện tổng hợp, phân tích số liệu khám chữa bệnh BHYT hàng tháng, hàng quý tại các cơ sở KCB BHYT, so sánh đối chiếu với tháng trước, quý trước, cùng kỳ năm trước để phát hiện bất thường tại mỗi cơ sở KCB để tìm hiểu nguyên nhân và có các giải pháp can thiệp kịp thời.

BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố rà soát, thống kê toàn bộ chi phí dịch vụ kỹ thuật phát sinh từ ngày 1/7/2016 thực hiện trên các trang thiết bị xã hội hóa lắp đặt không đúng quy định của Thông tư số 15/2007/TT-BYT Hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng tài sản để liên doanh, liên kết hoặc góp vốn liên doanh để mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động dịch vụ của các cơ sở y tế công lập: không trúng thầu hóa chất, vật tư y tế; cho mượn máy; không xây dựng đề án, thông báo với cơ sở y tế việc cơ quan BHXH tạm thời chưa chấp nhận thanh toán các chi phí này để báo cáo xin ý kiến của liên Bộ Y tế - Tài chính; Tăng cường công tác kiểm tra: BHXH các tỉnh phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan chức năng tăng cường tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành về công tác khám, chữa bệnh BHYT tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn, kịp thời phát hiện và ngăn ngừa tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT. 

Đồng thời, thực hiện tuyên truyền, công bố thông tin rộng rãi đối với các địa phương, các cơ sở y tế có tình trạng trục lợi quỹ BHYT; Báo cáo Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân và thông tin kịp thời cho các cơ quan chức năng về những hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT tại các cơ sở khám, chữa bệnh để xử lý theo quy định của Pháp luật; Tuyên truyền để người tham gia BHYT hiểu đúng, đầy đủ về chính sách pháp luật của đảng, nhà nước về BHYT và những hành vi vi phạm pháp luật trong tổ chức thực hiện khám, chữa bệnh BHYT để người bệnh BHYT biết và tránh vi phạm trong quá trình KCB.

Ngoài ra, để được BHXH Việt Nam tiếp tục ký hợp đồng với các cơ sở y tế về khám chữa bệnh có thẻ BHYT là cơ sở khám chữa bệnh đó phải liên thông dữ liệu với BHXH Việt Nam qua một đường truyền độc lập. Ông Sơn cho biết đường truyền này không thể nghẽn và chỉ phục vụ riêng BHYT để có thể xác định người có số thẻ đó khám chữa bệnh ở đâu, như thế nào.
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet