Nỗ lực hoàn thiện pháp lý về PCRT, Việt Nam nhanh chóng thoát khỏi danh sách đen

Nguyễn Hải

Sau một thời gian nỗ lực hoàn thiện hành lang pháp lý, đạt được kết quả tích cực, FATF đã quyết định đưa Việt Nam ra khỏi danh sách “đen” thuộc các nước thiếu hụt nghiêm trọng về cơ chế phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố.
Việt Nam đã nỗ lực rất nhiều trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tăng cường năng lực cho các thể chế tham gia đấu tranh phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Cuối năm 2013, Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền– FATF đã quyết định đưa Việt Nam ra khỏi danh sách “đen” thuộc các nước thiếu hụt nghiêm trọng về cơ chế phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố. Có được kết quả này là do Việt Nam đã nỗ lực rất nhiều trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tăng cường năng lực cho các thể chế tham gia đấu tranh phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố. Đặc biệt, với việc hoàn thiện hành lang pháp lý về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố của Việt Nam trong thời gian qua.

Cụ thể, vào tháng 5/2007, Việt Nam đã gia nhập Nhóm các nước châu Á - Thái Bình Dương về phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (APG). Đến năm 2009, Việt Nam đã hình sự hóa hành vi rửa tiền và tài trợ khủng bố thông qua việc bổ sung tội danh này vào Bộ luật Hình sự. Cụ thể, trong Bộ luật Hình sự được sửa đổi, bổ sung  thêm hai điều luật về tài trợ cho khủng bố, đó là tội khủng bố và tội tài trợ cho khủng bố. 

Năm 2012, Quốc hội  Việt Nam đã ban hành Luật Phòng, chống rửa tiền nhằm ngăn chặn hành vi rửa tiền và tài trợ khủng bố. Trong đó, khoản 2, Điều 1 của Luật ghi rõ: "Việc phòng, chống hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố được thực hiện theo quy định của Luật này, quy định của Bộ luật Hình sự và pháp luật về phòng, chống khủng bố".

Tiếp đó, vào giữa năm 2013, Quốc hội Việt Nam tiếp tục thông qua Luật Phòng, chống khủng bố. Luật này quy định rõ về hành vi tài trợ cho khủng bố  khá cụ thể và có sự tham khảo theo chuẩn mực quốc tế về chống tài trợ cho khủng bố quốc tế.

Vào tháng 11/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2015 - 2020. Mục tiêu tổng quát của kế hoạch là xây dựng một cơ chế phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố có hiệu quả ở Việt Nam; thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam đối với các tổ chức quốc tế về việc xây dựng cơ chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố của Việt Nam và thực hiện nghĩa vụ thành viên của Việt Nam trong Nhóm Châu Á–Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG); tham gia chương trình phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Đồng thời, bảo vệ tốt nhất lợi ích của quốc gia, tổ chức và cá nhân cũng như góp phần chống tội phạm và tham nhũng; tăng cường sự ổn định của các tổ chức tài chính, kích thích tăng trưởng kinh tế; khẳng định lập trường và cam kết chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố nhằm phấn đấu vì nền hòa bình, ổn định, phát triển và hội nhập; nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.


cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet