Nợ xấu tăng, Eximbank vẫn tăng lương bình quân lên 18,5 triệu đồng/tháng

Ngân Giang

Eximbank vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế là 397 tỷ đồng, tăng 401,22% so với cùng kỳ, hoàn thành 66,67% kế hoạch cả năm.

Tuy nhiên, tăng trưởng tín dụng của Eximbank vẫn thấp hơn so với mức trung bình của toàn ngành khi chỉ tăng 3,29% so với đầu năm. Cho vay ngắn hạn tăng 9,84% so với đầu năm đạt 37,36 nghìn tỷ đồng, tương đương 41,63% tổng dư nợ. Cho vay trung và dài hạn giảm 0,93% so với đầu năm đạt 52,38 nghìn tỷ đồng, tương đương 58,36% tổng dư nợ.

Cho vay ngắn hạn tăng mạnh là xu hướng chung quan sát thấy ở nhiều ngân hàng trong năm nay. Đặc biệt là các ngân hàng có tỷ lệ sử dụng huy động ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn cao như Eximbank (khoảng 45%), tron khi mức tối đa cho phéo là 50% và sẽ giảm xuống 40% kể từ năm 2018.

Trong khi đó, tiền gửi khách hàng tăng 10,57% so với đầu năm, đạt 113,17 nghìn tỷ đồng. Tiền gửi có kỳ hạn là 97,38 nghìn tỷ đồng, chiếm 86% tổng tiền gửi.

Chi phí hoạt động giảm xuống còn 1.070 tỷ đồng, giảm 10,65% so với cùng kỳ. Ngân hàng đã kiểm soát chi phí tài sản và các chi phí quản lý khác. Tuy nhiên, chi phí lương cho nhân viên vẫn tăng nhẹ lên 648 tỷ đồng (tăng 6,7% so với cùng kỳ), mức lương tháng bình quân mỗi nhân viên của Eximbank cũng tăng lên 18,5 triệu đồng so với mức 16,7 triệu đồng 6 tháng đầu năm 2016.

Chi phí dự phòng giảm 60,92% so với cùng kỳ, xuống còn 258,44 tỷ đồng do Ngân hàng mới chỉ trích lập cho một số lượng nhỏ trái phiếu VAMC trong 6 tháng đầu năm. Eximbank đã trích lập 249 tỷ đồng dự phòng cho nợ xấu thông thường.

Tỷ lệ nợ xấu tăng nhẹ lên 2,89% trong khi Ngân hàng không xóa nợ xấu khỏi bảng cân đối kế toán trong 6 tháng đầu năm. Tại thời điểm cuối năm 2016 tỷ lệ nợ xấu là 2,95%, còn tại thời điểm cuối tháng 6/2016 là 5,3%. Do tăng trưởng tín dụng những năm gần đây thấp nên chỉ có thêm 37,62 tỷ đồng nợ xấu phát sinh thêm trong 6 tháng đầu năm. Cụ thể: Nợ Nhóm 3 giảm 110 tỷ đồng xuống còn 959 tỷ đồng, bằng 1,07% dư nợ cho vay; Nợ Nhóm 4 giảm 37,63 tỷ đồng xuống còn 320 tỷ đồng, bằng 0,36% dư nợ cho vay; Nợ Nhóm 5 tăng 185 tỷ đồng lên 1.318 tỷ đồng, bằng 1,47% dư nợ cho vay.

Eximbank bắt đầu tái cơ cấu trong vài tháng qua, bắt đầu từ công tác tái cơ cấu tổ chức khi giảm số lượng Phó TGĐ từ 15 người xuống còn 7 người, trong đó có 2 Phó TGĐ là người của Sumitomo, đối tác chiến lược của Ngân hàng.

.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet