Nới cho vay nuôi trồng thuỷ sản, khai thác hải sản xa bờ

Trường Giang

Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản hoặc khai thác hải sản xa bờ, cung cấp dịch vụ phục vụ khai thác hải sản xa bờ sẽ được vay không tài sản bảo đảm tối đa đến 3 tỷ đồng.

Đây là một trong những điểm mới được quy định tại Nghị định về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn vừa được Chính phủ ban hành.

Theo đó, các cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và chủ trang trại được tổ chức tín dụng cho vay không có tài sản bảo đảm theo 8 mức. Tối đa 50 triệu đồng đối với cá nhân, hộ gia đình cư trú ngoài khu vực nông thôn có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

Tối đa 100 triệu đồng đối với cá nhân, hộ gia đình cư trú tại địa bàn nông thôn; cá nhân và hộ gia đình cư trú ngoài khu vực nông thôn có tham gia liên kết trong sản xuất nông nghiệp với hợp tác xã hoặc doanh nghiệp.

Vay vốn nuôi trồng thuỷ sản, khai thác hải sản xa bờ sẽ được nới lên tối đa 3 tỷ đồng

Cá nhân, hộ gia đình đầu tư cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm được vay tối đa 200 triệu đồng đối với cá nhân. Tổ hợp tác và hộ kinh doanh được vay tối đa 300 triệu đồng. Với các hộ nuôi trồng thủy sản, hộ khai thác hải sản xa bờ có ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với tổ chức chế biến và xuất khẩu trực tiếp được vay tối đa 500 triệu đồng.

Mức vay tối đa 1 tỷ đồng đối với hợp tác xã, chủ trang trại hoạt động trên địa bàn nông thôn hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

2 tỷ đồng là mức vay tối đa đối với hợp tác xã nuôi trồng thủy sản hoặc khai thác hải sản xa bờ, cung cấp dịch vụ phục vụ khai thác hải sản xa bờ; các chủ trang trại nuôi trồng thủy sản; liên hiệp hợp tác xã hoạt động trên địa bàn nông thôn hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

Riêng liên hiệp hợp tác xã nuôi trồng thủy sản hoặc khai thác hải sản xa bờ, cung cấp dịch vụ phục vụ khai thác hải sản xa bờ sẽ được vay tối đa 3 tỷ đồng đối với

Điều kiện để các đối tượng khách hàng được vay không có tài sản bảo đảm phải nộp cho ngân hàng cho vay giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đối với các đối tượng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) hoặc giấy xác nhận chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đất không có tranh chấp do Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận.

Ngoài định mức tiền vay thì lãi suất vay sẽ do khách hàng và tổ chức tín dụng thỏa thuận phù hợp với quy định của NHNN trong từng thời kỳ. Ngân hàng và khách hàng thỏa thuận thời hạn trả nợ gốc và lãi đối với các khoản cho vay lưu vụ theo quy định.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/8/2015.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet