Nội dung họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8/2016

Chiều 31/8, tại Hà Nội đã diễn ra buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8/2016 dưới sự đồng chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP, Người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn.

Cùng dự buổi họp báo có Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, đại diện lãnh đạo các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài chính, NN&PTNT, Y tế, và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP, Người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đồng chủ trì  họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8/2016 .

Như thường lệ, mở đầu buổi họp báo Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng tóm tắt nội dung phiên họp thường kỳ tháng 8/2016 của Chính phủ diễn ra trong các ngày 30-31/8 và sáng 1/9. Trong phiên họp, này Chính phủ dành 2 nội dung quan trọng là tập trung xây dựng thể thế và đánh giá tình hình KTXH tháng 8 và 8 tháng của năm 2016 cùng những nhiệm vụ, mục tiêu chính và định hướng cho năm 2017, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017.

Về công tác xây dựng thể chế, cũng như các phiên họp thường kỳ hằng tháng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dành 1,5 ngày để tập trung xây dựng thế chế. Đó là thảo luận 5 dự thảo luật, một nghị định, một pháp lệnh và một số văn bản khác với tinh thần chỉ đạo xuyên suốt của Thủ tướng là xây dựng Chính phủ kiến tạo, tập trung ưu tiên cho công tác xây dựng thể chế hay nói khác là không có khoảng trống pháp lý. Đây là vấn đề thượng tôn pháp luật và lấy việc hoàn thiện thể chế để quản lý Nhà nước bằng pháp luật.

Trong đó, Chính phủ tập trung thảo luận kỹ những vấn đề rất quan trọng như Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư kinh doanh. Như vậy sẽ xây dựng một luật để sửa 12 luật liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh. Ngoài ra, Chính phủ cũng thảo luận về Dự án hỗ trợ DNNVV, dự thảo Nghị định về quy chế làm việc của VPCP nhiệm kỳ 2016-2021 và nghe Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ báo cáo kết quả kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ, kết luận chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là kết quả kiểm tra tại Bộ KH&ĐT và Bộ Tài chính. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Chính phủ khóa mới phải đổi mới tư duy trong vấn đề xây dựng pháp luật bảo đảm tính khả thi, tính hợp lý, thực sự quyết tâm xây dựng Chính phủ kiến tạo, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho người dân và DN; từ dó đánh giá kỹ tác động của chính sách, tiếp thu ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Do vậy, các quy định chính sách phải rõ ràng, dễ hiểu, dễ áp dụng và coi trọng chế tài xử lý vi phạm, thể hiện tính nghiêm minh và răn đe của pháp luật. Đấy là tư tưởng xây dựng các dự án luật, pháp lệnh theo quan điểm của Chính phủ kiến tạo.

Về quy chế làm việc của Chính phủ, có thể nói đây là nghị định rất quan trọng quy định tổng thể công việc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, quy định trình tự thủ tục và cách làm, xác định rõ trách nhiệm. Trong đó quan tâm vấn đề cải cách hành chính và đến quy trình giải quyết, đặc biết hết sức quan tâm đến vấn đề thẩm quyền giải quyết. Có ý kiến cho rằng họp nhiều; vậy phải xử lý bằng việc xác định công việc, giải quyết đúng thẩm quyền, xác định trách nhiệm của cá nhân các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, trách nhiệm của các thành viên Chính phủ, từ đó các công việc sẽ được giải quyết theo đúng thẩm quyền và không còn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, đẩy việc lên Chính phủ. Đây chính là nghị định khung để các bộ có nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, khắc phục sự giao thoa, khiếm khuyết, khắc phục những bất cập trước đây còn để những khoảng trống và không rõ trách nhiệm. Chính phủ thảo luận rất kỹ vấn đề này, Thủ tướng yêu cầu và giao VPCP tiếp thu hoàn thiện dự thảo nghị định và trình Thủ tướng ban hành. Sau khi quy chế được ban hành, các Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương hoàn thiện và ban hành, triển khai quy chế làm việc của bộ mình, địa phương mình. Đây là tư tưởng rất mới trong xây dựng quy chế làm việc, phát huy những cái tích cực của quy chế cũ đang và đã áp dụng đồng thời điều chỉnh những quan điểm theo hướng chủ động cho các Bộ trưởng, các thành viên Chính phủ. Sửa 38/41 điều và thêm 9 điều của quy chế mới so với cũ.

Vấn đề kiểm tra tại các bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng chỉ rõ đây là vấn đề và cách làm mới, bước đầu chứng tỏ hiệu quả, nhấn mạnh tinh thần của Thủ tướng là nói đi đôi với làm, khắc phục tình trạng như ĐBQH nêu: “Khoảng cách xa nhất của chúng ta là khoảng cách từ lời nói đến hành động”. Thành lập Tổ công tác của Thủ tướng và trực tiếp Thủ tướng chỉ đạo Tổ công tác có nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc, theo dõi các nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (có cả các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ) phủ giao cho các bộ, ngành, địa phương đúng thời hạn, đúng chất lượng. Từ đó, Thủ tướng đề nghị các thành viên Chính phủ tập trung thảo luận xem bộ máy thực sự chuyển động có hướng về người dân và DN hay không? Tinh thần của Thủ tướng là muốn chuyển tải tư tưởng này tới tất cả hệ thống chính quyền các cấp, muốn chuyển động cả hệ thống chứ không phải chỉ Chính phủ, thành viên Chính phủ, chuyển động từ bộ, tỉnh tới huyện, xã để tạo chuyển động mạnh mẽ. Thủ tướng yêu cầu sắp tới tiếp tục kiểm tra các bộ, ngành, địa phương còn nợ đọng nhiều nhiệm vụ và tinh thần chỉ đạo là cũng kiểm tra ngay tại VPCP, làm rõ trách nhiệm, công khai khuyến khích những nơi làm tốt, phê bình những nơi chậm trễ, từ đó chấm dứt tình trạng trì trệ trong thực hiện nhiệm vụ. Như vậy Tổ công tác hằng tháng họp Chính phủ thường kỳ đều có báo cáo kiểm tra các bộ, ngành, địa phương về thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Đây là việc làm thường xuyên, đánh giá khách quan, đánh giá công tâm nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan để báo cáo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ.

Về dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư kinh doanh, sửa 12 luật trong đó xử lý nhiều vấn đề chồng chéo giữa các luật, tháo gỡ những vướng mắc cho DN. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ KH&ĐT trao đổi kỹ lưỡng với các bộ, các hiệp hội, đi tới thống nhất với tinh thần khắc phục tư tưởng trì trệ, bảo thủ, quyền anh, quyền tôi, phải công khai, minh bạch. Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu phải khẩn trương hoàn thiện dự án luật, khẩn trương báo cáo UBTVQH đưa dự án luật vào chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội. Đây có thể nói là một dự án luật rất quan trọng, thể hiện mong đợi của người dân và DN. Chúng ta nói phá bỏ các rào cản, hướng tới phục vụ người dân và DN thì trước hết chúng ta phải hoàn thiện thể chế, từ đó xây dựng một luật điều chỉnh nhiều luật liên quan đến điều kiện đầu kinh doanh.

Về Luật Hỗ trợ DNNVV, đây là vấn đề mới, khó và quyết tâm của Chính phủ là sẽ có 1 triệu DN vậy thì DN tư nhân, DNNVV là những cơ sở nền tảng cho sự phát triển kinh tế của xã hội. Từ đó việc xây dựng Luật Hỗ trợ DNNVV là rất cần thiết nhưng phải bảo đảm một số yêu cầu. Đó là hỗ trợ đúng luật và tuân thủ theo quy luật kinh tế thị trường; chúng ta đưa ra luật để hỗ trợ trực tiếp cho DN, làm sao thúc đẩy, kích thích, động viên và quan trọng nhất là tạo niềm tin của DN, người dân đối với Chính phủ, để họ có cảm hứng, có sự khích lệ, tin tưởng, bắt tay thành lập, đầu tư, kinh doanh và yên tâm với một nền tảng pháp luật trước sau như một. Đây là lòng tin của người dân.

Vấn đề thứ hai là Chính phủ dành thời gian thảo luật tình hình KTXH tháng 8 và 8 tháng năm 2016 trong đó Chính phủ thống nhất nhận định như sau: Nhìn chung, tình hình KTXH tiếp tục chuyển biến tích cực. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát tiếp tục được kiểm soát, cán cân thương mại tích cực, xuất siêu 2,45 tỷ USD và rất mừng trong 8 tháng số DN đăng ký, số vốn đăng ký tăng so với cùng kỳ rất nhiều, trong đó có vốn của các DN nước ngoài (FDI).

Nông nghiệp phục hồi khá, xuất khẩu nông lâm sản tiếp tục tăng 5,4%. Cùng kỳ cao hơn (10%) nhưng do đầu năm chúng ta bị ảnh hưởng rất lớn của hạn hán miền Trung, xâm nhập mặn ở ĐBSCL. Do đó, trong quý I chúng ta tăng trưởng âm 1,23% nhưng đến nay chúng ta đã phục hồi và tăng trưởng 5,4%. Nhập khẩu có xu hướng tăng lên, thể hiện cầu cho SXKD của nền kinh tế tăng và giải quyết vốn đầu tư từ ngân sách NN theo Nghị quyết 60 của Chính phủ. Điều rất đáng mừng là với quyết tâm nỗ lực hành động của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương nên niềm tin của cộng đồng DN và nhân dân được khôi phục một bước rất quan trọng, cải thiện mạnh mẽ, tạo không khí phấn khởi, thi đua hoàn thành nhiệm vụ năm 2016. Chủ trương của Chính phủ là không điều chỉnh giảm các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2016 mà quyết tâm thực hiện một cách tích cực nhất.

Trong những chỉ tiêu của 8 tháng năm 2016, một số chỉ tiêu rất đáng mừng là sản xuất công nghiệp tăng 6,9% trong khi ngành khai khoáng giảm 3,8%. Chỉ số CPI tăng 1,91%, lạm phát 8 tháng tăng 1,81% và vẫn được kiểm soát tốt, xuất khẩu 8 tháng tăng 5,5%. Đặc biệt thu ngân sách có cố gắng tích cực nên 56 tỉnh, thành phố thu ngân sách đạt 70%. Rất mừng là số DN đăng ký tăng rất lớn.

Kết luận về vấn đề này, Thủ tướng chỉ rõ trong bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, nhiệm vụ còn lại của năm 2016 là hết sức nặng nề. Và Chính phủ, từng thành viên Chính phủ phải quyết tâm hành động, đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Đó là cương quyết không lùi bước trước khó khăn, thách thức; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, năng động sáng tạo, nói đi đôi với làm, tăng cường kỷ luật kỷ cương, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh. Phải tạo chuyển biến cơ bản về tăng trưởng kinh tế trong những tháng còn lại, nỗ lực phấn đấu đạt mức cao nhất những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Thủ tướng nhấn mạnh cả hệ thống chúng ta phải có khát vọng chuyển biến tình hình, đáp ứng nguyện vọng của người dân. Khi đi làm việc với các tỉnh, thành phố, địa phương, Thủ tướng nói rằng đảng bộ và nhân dân các địa phương đều phải có khát vọng về tăng trưởng, có khát vọng về phát triển; nếu người lãnh đạo ở địa phương mà không có khát vọng thì không thể phát triển được. Có khát vọng mới đầu tư suy nghĩ, tìm tòi, dám làm, dám chịu và sáng tạo trong điều hành, vận hành. Đây có thể nói là tư tưởng rất quan trọng đối với lãnh đạo các địa phương.

Liên quan đến tình hình KTXH, tại phiên họp, Chính phủ đã nghe báo cáo chuyên đề về tình hình và giải pháp quản lý, sử dụng tiết kiệm hiệu quả tài sản công như công sở, xe công… Đây là vấn đề nóng bỏng hiện nay. Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới phải có những giải pháp mạnh mẽ mang tính cách mạng để người dân thấy rằng Chính phủ sử dụng tài sản công hiệu quả nhất vì đây là mồ hôi, công sức, tiền thuế của người dân.

Chủ đề của phiên họp Chính phủ tháng 8 là sử dụng tiết kiệm tài sản công, trong đó có vấn đề sử dụng ngân sách nhà nước, mua sắm công, sử dụng trụ sở, sử dụng xe công. Tinh thần là sẽ có những chỉ thị, văn bản quy định siết chặt các đối tượng được sử dụng xe công, các đối tượng được xe đưa đón và không dùng xe công vào việc riêng. Hôm kia trường trực Chính phủ dưới sự chủ trì của Thủ tướng cũng nghe vấn đề thoái vốn một số DN Nhà nước. Thủ tướng có nói rằng Chính phủ không đi bán bia, không đi bán sữa hay nói cách khác là việc đó Chính phủ hay ngân sách NN không cần nắm giữ mà tư nhân, DN trong và ngoài nước làm tốt hơn thì để cho DN tư nhân làm còn Nhà nước dành tiền đầu tư những dự án then chốt, có sự quyết định tốt hơn cho tăng trưởng kinh tế của đất nước. Tinh thần là phải niêm yết trên sàn chứng khoán, dựa trên tư vấn để chúng ta đưa ra một giá khởi điểm đấu thầu công khai, minh bạch với sự giám sát của người dân, không khống chế các DN. Chúng ta chỉ cần làm sao vẫn giữ được thương hiệu, làm sao thu được lợi ích cao nhất, hiệu quả cao nhất cho Nhà nước để cho thấy rằng đồng tiền được sử dụng hiệu quả, minh bạch và người dân được hưởng lợi nhiều nhất.

Theo chinhphu.vn

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet