Nội dung ngày làm việc thứ tư của Hội nghị Trung ương 4

PV

Ngày 12/10, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII bước sang ngày làm việc thứ tư.
 Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đang diễn ra tại Hà Nội (Ảnh: VGP)

Buổi sáng, Trung ương làm việc tại Hội trường, thảo luận về Đề án "Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế".

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp.

Buổi chiều, Trung ương làm việc tại tổ, thảo luận về Đề án "Thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới".

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet