Nội dung Tuyên bố Thành phố Hồ Chí Minh của Hội nghị Chánh án ASEAN

Nguyễn Cường

Sau một ngày làm việc, Hội nghị Chánh án các nước ASEAN (ACJM) đã kết thúc vào chiều ngày 1/4 vởi bản tuyên bố chung (Tuyên bố Thành phố Hồ Chí Minh) gồm 7 điểm được các bên nhất trí thông qua.
Lãnh đạo các đoàn tham dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm.

Theo đó bản tuyên bố nhắc lại tầm quan trọng của các kết quả mà ACJM lần 1, 2, 3 đã đạt được với vai trò là một diễn đàn trao đổi các vấn đề liên quan đến pháp luật của mỗi nước, chia sẻ hoạt động tư pháp và tăng cường tiếp cận những xu hướng mới trong luật pháp giữa các thành viên khối ASEAN.

Bản tuyên bố một lần nữa khẳng định sự đồng thuận của Chánh án các nước ASEAN trong việc theo đuổi mục tiêu tăng cường sự hợp tác giữa tòa án các nước thành viên, nó cũng nhấn mạnh nhu cầu và tầm quan trọng của việc xây dựng một kênh hợp tác chính thức, ổn định, bền vững, hiệu quả giữa tòa án các nước, bên cạnh kênh hợp tác của nhánh hành pháp và lập pháp.

Từ đó bản tuyên bố đã đưa ra 7 cam kết cụ thể dưới đây:

“1. Đồng ý đổi tên Hội nghị Chánh án các nước ASEAN thành Hội đồng Chánh án ASEAN (CACJ).

2. Xác nhận sự đồng thuận về ý chí việc thể chế hóa CACJ nhằm đưa Hội đồng trở thành một thực thể liên kết với ASEAN theo hiến chương ASEAN, tạo tiền đề cho mối quan hệ hợp tác lâu dài, ổn định, bền vững giữa tòa án các nước ASEAN dựa trên nguyên tắc và tôn trọng sự độc lập về thể chế giữa Tòa án các nước trong khuôn khổ ASEAN.

3. Đồng ý thực hiện các bước cần thiết nhằm đảo bảo việc ASEAN công nhận CACJ.

4. Đồng ý ủy quyền cho Chánh án TANDTC Việt Nam, hiện tại là Chủ tịch của CACJ, đệ trình yêu cầu công nhận CACJ lên ASEAN, với sự giúp đỡ của Singapore.

5. Đồng ý chỉ định đại diện từ hệ thống tòa án mỗi nước để thành lập Nhóm Nghiên cứu nhằm nghiên cứu các công việc trong thời gian tới của CACJ trên cơ sở bài phát biểu của Chánh án Philippines và ý kiến đóng góp liên quan của Chánh án các nước khác; chỉ định Nhóm Nghiên cứu nộp báo cáo nghiên cứu của họ cùng những ý kiến tham mưu tại cuộc họp tới của CACJ.

6. Đồng ý ủy quyền cho Singapore tiếp tục đàm phán để tìm kiếm nguồn tài trợ cho Cổng thông tin điện tử tòa án các nước ASEAN.

7. Cam kết, trong phạm vi trách nhiệm của mình, nỗ lực hết mình để hoàn thành những mục tiêu đã được thông qua tại các kỳ Hội nghị trước cũng như tại Hội nghị lần này”.

Các đại biểu trong phần thảo luận.

Như Infonet đã thông tin, Hội nghị Chánh án các nước ASEAN là hội nghị thường niên được Tòa án tối cao các nước ASEAN luân phiên đăng cai tổ chức với lần thứ nhất (năm 2013) tại Singapore; lần thứ hai tại Malaysia; lần thứ ba tại Philippine. Tham dự hội nghị lần này có 10 đoàn đại biểu Tòa án tối cao các nước ASEAN cùng khoảng 60 vị khách quốc tế.

Trong 1 ngày làm việc các đoàn đã thảo luận về 6 chủ đề gồm: (1) Thể chế hóa Hội nghị Chánh án ASEAN, (2) Hội nhập ASEAN, (3) Xây dựng Cổng thông tin điện tử Tòa án ASEAN, (4) Đào tạo tư pháp; (5) Quản lý vụ án và Công nghệ tại tòa án, (6) Giải quyết tranh chấp gia đình xuyên biên giới.

Trước đó trong phần khai mạc, ông Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao đã nhấn mạnh rằng ưu tiên hàng đầu của hội nghị là “thể chế hóa Hội nghị chánh án để đưa cơ chế hợp tác trong ASEAN hiệu quả hơn và xa hơn nữa là đưa Hội nghị này ngang tầm với hội nghị của những người đứng đầu cơ quan lập pháp, hành pháp trong khu vực”.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet